Exportrestriktioner orsakade av fågelinfluensa

På orten Janakkala har man den 10.2.2021 konstaterat högpatogen fågelinfluensa H5N8 i fjäderfä. Konstaterad smitta med fågelinfluensa påverkar export av fjäderfä och produkter därav till länder utanför EU.

 • Livsmedelsverket rekommenderar att avbryta export av fjäderfä och produkter därav till länder utanför EU. Innan exporten kan fortsätta ska exportören tillsammans med myndigheter utreda om exporten kan fortsätta och vilka exportvillkor och restriktioner gäller i sådant fall. Syftet är att förhindra onödiga återkallelser.
 • Export till EU:s inre marknad fortsätter som vanligt med undantag för restriktionsområdet.
 • På grund av konstaterad HPAI-smitta är Finland inte längre fri från HPAI enligt OIE:s definition. Djurhälsointygen som används vid export innehåller garantier angående djurhälsoläget i Finland och vid utfärdandet ska man säkerställa att dessa garantier fortfarande stämmer. Det kan finnas garantier som inte längre uppfylls på grund av konstaterad HPAI-smitta. Det kan även finnas garantier gällande HPAI för andra produkter. Mottagarländerna kan med anledning av konstaterad smitta införa andra restriktioner än de som finns i djurhälsointyget.
 • Vissa mottagarländer kan införa exportrestriktioner för produkter som är producerade eller exporterade under inkubationstiden. Enligt OIE är inkubationstiden för fågelinfluensa 21 dygn bakåt från de första symtomen. De första symtomen visade sig den 8.2.2021 och inkubationstiden blir därför 18.1. - 8.2.2021.
 • Om du som officiell veterinär har utfärdat djurhälsointyg (officiellt överenskomna intyg eller intyg i fri form) för levande fjäderfä eller produkter därav den 13.1.2021 eller senare kontakta vienti@ruokavirasto.fi.
 • Till exportörer och tillsynsmyndigheter har Livsmedelsverket skickat ett brev med vidare instruktioner. Om du inte fått brevet, ta kontakt med vienti@ruokavirasto.fi
 • Aktuell information för tillsynsmyndigheter om bland annat hur exportgarantierna i djurhälsointygen ska tolkas finns i Pikantti.
 • Mer information om fågelinfluensa.

  I tabellen nedan har vi samlat information om exportrestriktioner orsakade av fågelinfluensa 

   

  Land/Område

  Produkt

  Exportrestriktioner som Livsmedelsverket känner till

  Förenade Arabemiraten fjäderfä och produkter av fjäderfä som inte är värmebehandlade

  Förenade Arabemiraten har infört exportförbud för fjäderfä och för icke värmebehandlade produkter av fjäderfä. Gäller fr.o.m. den 14.2.2021

  Sydkorea avelsägg och nykläckta kycklingar

  Sydkorea har infört  exportförbud för fjäderfäkött och produkter därav, ägg, kycklingar och avelsägg. Gäller fr.o.m. den 12.2.2021. Informationen kom den 15.2.2021.

  Eurasiska ekonomiska unionen (Kazakstan, Vitryssland) fjäderfäkött och produkter därav

  Produkter som är producerade den 10.2.2021 eller senare får inte exporteras innan mottagarlandet har godkänt regionaliseringen.

  Eurasiska ekonomiska unionen (Kazakstan, Vitryssland)

  nykläckta kycklingar, kalkonkycklingar, ankungar, gåsungar, strutskycklingar och avelsägg från de här arterna

  Avelsägg eller levande fåglar som är producerade den 10.2.2021 eller senare får inte exporteras innan mottagarlandet har godkänt regionaliseringen.

  Hongkong fjäderfäkött, ägg och äggprodukter

  Hongkong har den 16.2.2021 infört ett tillfälligt exportförbud för fjäderfäkött, ägg och äggprodukter som är producerade i Janakkala-kommun. Förbudet gäller tillsvidare.

  Kanada

  fjäderfä samt produkter och biprodukter därav

  Kanadas myndighet CFIA har på sin webbplats publicerat information om att export av fjäderfä (samt produkter/biprodukter därav) från Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde tillsvidare är förbjuden.

  Japan

  fjäderfäkött och produkter därav

  Japan har utfärdat exportförbud för produkter som är producerade 18 januari 2021 eller senare. Förbudet gäller tillsvidare.

  Japan

  ägg och äggprodukter

  Japan har utfärdat exportförbud för produkter som är producerade 18 januari 2021 eller senare. Förbudet gäller tillsvidare.

  Singapore

  skalägg (bordsägg)

  Det är tillsvidare inte möjligt att utfärda djurhälsintyg till Singapore.

  Ryssland

  levande fjäderfä, kycklingar, avelsägg, fjäderfäkött och förädlade produkter med fjäderfäkött (om produkten inte behandlats på ett sätt som förstör influensaviruset), foder och fodertillsatser för fjäderfä

  Ryska myndigheter har infört ett tillfälligt exportförbud fr.o.m. 12.2.2021.

  Ryssland

  fjäderfä och kycklingar

  Tillsvidare är transit genom Ryssland förbjudet. Gäller från och med den 12.2.2021.

Sidan har senast uppdaterats 6.4.2021