Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19 -till företag inom livsmedelsbranschen

Enligt vad vi vet smittar coronaviruset COVID-19 mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Tills vidare har inte en enda person konstaterats få infektionen via livsmedel. Ytterligare information på THL:s webbplats.

THL 14.5.2020: Anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland.

2.6.2020 Frågor gällande restaurangverksamheten och tillställningar

telefon 0295 016 666 må-fr kl 8-11 och 12-16
e-post koronainfo@avi.fi

Vanliga frågor om restauranger (Regionförvaltningsverken)

Mer information (Regionförvaltningsverken)

Affärer 
Bespisning 
Förpackningspåskrifter
Livsmedelshygien 
Mathjälp, REKO och utomhusförsäljning (2.6.2020)
Restauranger (2.6.2020)
Transport
Ändring av företagets verksamhet under undantagsförhållandena 

 

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2020