Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19 -till företag inom livsmedelsbranschen

Enligt vad vi vet smittar coronaviruset COVID-19 mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Tills vidare har inte en enda person konstaterats få infektionen via livsmedel. Ytterligare information på THL:s webbplats.

THL 14.5.2020: Anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland.

Frågor gällande restaurangverksamheten och tillställningar

Regionförvaltningsverkens anvisning om begränsning och tillsyn av restaurangernas verksamhet (Uppdaterad 13.7.2020)

Vanliga frågor om restauranger (Regionförvaltningsverken)
Mer information (Regionförvaltningsverken)

Regionförvaltningsverkens koronainfo
koronainfo@avi.fi
tel. 0295 016 666, må-fr på 8-11.30 och 12.30-16

Affärer 
Bespisning (12.8.2020)
Förpackningspåskrifter
Livsmedelshygien 
Mathjälp, REKO och utomhusförsäljning (18.8.2020)
Restauranger (20.8.2020)
Transport (20.8.2020)
Kontroller och övervakningar (1.9.2020)
Ändring av företagets verksamhet under undantagsförhållandena 

 

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2020