Frågor och svar om ägg

Måste man lämna en anmälan om livsmedelslokal om en kringkörande äggbil?

Som primärproduktion kan man sälja 20 000 kg hönsägg från en gård, från dörr till dörr eller i lokal detaljhandel direkt till konsumenter. Då äggen går till konsumenter via ett packeri, måste en anmälan om livsmedelslokal lämnas om försäljningen. Leverans till konsumenter är transport, om leveranserna sker enligt konsumenternas beställningar. En anmälan om transporten kan lämnas i samband med anmälan om försäljningen. Om transporten behöver inte informeras separat. 

Om transporten ändå är förknippad med försäljning till sporadiska köpare, ska lämnas en anmälan om mobil livsmedelslokal. Till verksamheten som mobil livsmedelslokal hänför sig informering till de kommuner till vilka man kommer för att sälja ägg. Informeringen kan enklast skötas så att man ger en tidtabell (såsom den första måndagen i månaden) och en lista på ställena där man tänker stanna för att sälja till de kommuner i vilka man tänker idka försäljning.

Får en äggproducent sälja hönsägg eller andra fågelägg på ett torg?

Äggproducenten själv eller en person som hör till samma hushåll kan sälja hönsägg som han producerat och som stämplats med producentkoden till konsumenter på ett lokalt torg. Äggen behöver inte vara vikt- eller kvalitetsklassificerade. Då behöver gården inte vara någon godkänd livsmedelslokal utan om direktförsäljningen lämnas en anmälan till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten i samband med anmälan om primärproduktion. Vaktelägg kan enligt samma principer säljas som ostämplade. Stämpling av ägg som säljs på ett torg krävs inte av producenter i det s.k. undantagsområdet, eftersom de får leverera hönsägg som de producerat ostämplade även till detaljhandeln. Om en producent har högst 50 värpande hönor, behöver han inte stämpla äggen vid torghandel (producentens namn och adress ska ändå anges på säljstället).

Kan man sälja sådana höns- eller ankägg som har en delvis utvecklad kyckling inuti för att användas som livsmedel?

Användningen av fågelägg som livsmedel regleras av flera förordningar (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004, kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 och kommissionens förordning (EG) nr 617/2008). Enligt förordningarna duger som sådana som människoföda eller för tillverkning av äggprodukter endast sådana ägg, som inte är knäckta eller ruvade. Enligt förordningarna ska också ägg som tagits ur äggkläckningsmaskinen användas på något annat sätt än som människoföda.

Ruvade ägg kan enligt lagstiftningen inte heller betraktas som köttprodukter. Enligt förordning (EG) nr 854/2004 ska kött förklaras otjänligt som livsmedel om det härrör från djur som har dött före slakt, är dödfödda, ofödda eller har slaktats före sju dagars ålder.

 

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021