Nutritionsbehandling

Rekommendationer för nutritionsbehandling 

Rekommendationer för NB kansi web.pngRekommendationer för nutritionsbehandlingHandledning 4/2023.
Den tryckta publikationen finns till salu i THL:s bokhandel.
Källor av den tryckta publikationen

Nyheter 7.3.2023: Brister i bedömningen av sjukhuspatienters näringsstatus – förnyad rekommendation om nutritionsbehandling effektiverar vården

Näringsbehandlingsrekommendationen innehåller bilagor, varav några kan laddas ner i elektronisk form för eget bruk. 

GLIM kriterierna

Kritirier för kakexi

STRONG Kids

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2024