Ägg

Produktion av hönsägg och andra fågelägg är primärproduktion av livsmedel, om äggen produceras för något annat ändamål än för att konsumeras i det egna privathushållet. Transport av ägg bort från primärproduktionsstället är också primärproduktion. Producenten ska följa lagstiftningen som hänför sig till primärproduktion.

Kontroll

En äggproducent som överlåter hönsägg som han producerat till en utomstående konsument omfattas av det nationella salmonellakontrollprogrammet. I salmonellakontrollprogrammet tas prover bland annat av värphöns och syftet är att förhindra att salmonella förekommer i livsmedlen. Den kommunala veterinären utövar tillsyn över att salmonellakontrollprogrammet omsätts i praktiken för fjäderfänas del. Den som producerar hönsägg svarar för att nödvändiga salmonellaprover tas på produktionsgården.

Iakttagande av villkorlighet blir ett villkor för de flesta jordbrukarstöden. Tillsynen över hygienkraven i villkorlighet gäller också äggproduktionsgårdar. De föreskrivna verksamhetskraven bygger på lagstiftning som redan från tidigare är bindande för jordbrukarna. Läs mer om villkorlighet här.

 

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2022