En ny ort informeras om en mobil livsmedelslokal

Då en mobil livsmedelslokal förflyttar sig till en ny ort för att sälja eller bjuda ut livsmedel, bör aktören informera den tillsynsenhet inom vilkens område verksamheten kommer att idkas om sin ankomst. Informeringen kan göras med blanketten nedan eller så att man ger informationen som krävs på något annat sätt. Informationen ska ha nått tillsynsenheten senast fyra vardagar innan den anmälda verksamheten inleds och senast två veckor innan den godkända verksamheten inleds. 

Aktören kan också informera tillsynsenheten om en mobil livsmedelslokal i god tid, såsom i början av året, om han eller hon redan i förväg känner till var försäljningsevenemang kommer att pågå under det kommande året.

Det är också möjligt att den som arrangerar evenemanget centraliserat informerar tillsynsenheten om alla i evenemanget deltagande registrerade mobila livsmedelslokalers ankomst till området.

Uppgifter om tillsynsenheten på en ny ort kan man leta fram med namnet på den kommun, till vilken man är på väg under denna länk: kontakta livsmedelstillsynen.

Anvisningen om utomhusförsäljning (pdf) borttagen från sidorna under uppdateringen.

Sidan har senast uppdaterats 9.9.2022