En ny ort informeras om en mobil livsmedelslokal

Mobila livsmedelslokaler är försäljnings- eller serveringsställen, eller utrymmen där livsmedel framställs eller hanteras, som är flyttbara. De kan förflytta sig eller förflyttas från plats till plats inom området för en eller flera kommuner. Typiskt sett fungerar mobila livsmedelslokaler på olika evenemang, mässor, marknader eller torg. Mobila livsmedelslokaler är till exempel olika försäljningsbilar, markiser och små kiosker. En mobil livsmedelslokals läge kan ändras dagligen eller så kan den finnas på samma plats till exempel hela sommarsäsongen. Bärstånd eller flyttbara glasskiosker utanför butiker eller i korridorerna för köpcenter är exempel på mobila livsmedelslokaler som kan förbli på samma plats hela säsongen.

Registrerings- eller godkännandeförfarande för mobila livsmedelslokaler

Hantering, framställning, servering, försäljning och transport av livsmedel ska i princip registreras som verksamhet inom livsmedelsbranschen. Livsmedelsföretagare ska lämna en registreringsanmälan om en mobil livsmedelslokal till livsmedelstillsynsmyndigheten i företagarens hemkommun fyra (4) veckor innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Om företagaren inte har sin hemort i Finland, ska registreringsanmälan handläggas av den kommun inom vars område livsmedelsverksamheten inleds.

Enligt livsmedelslagstiftningen krävs godkännande av livsmedelslokaler eller anläggningar som hanterar livsmedel av av animaliskt ursprung. Anläggningarna ska ansöka om godkännande hos tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt.

En ny ort informeras om en mobil livsmedelslokal

Då en mobil livsmedelslokal förflyttar sig till en ny ort för att sälja eller bjuda ut livsmedel, bör aktören informera den tillsynsenhet inom vilkens område verksamheten kommer att idkas om sin ankomst. Informationen ska ha nått tillsynsenheten senast fyra vardagar innan den anmälda verksamheten inleds och senast två veckor innan den godkända verksamheten inleds.

Om verksamheten upprepas till exempel varje vecka på en viss dag, kan aktören lämna information om att verksamheten fortgår en längre tid eller tills vidare. Aktören kan också informera tillsynsenheten om en mobil livsmedelslokal i god tid, såsom i början av året, om han eller hon redan i förväg känner till var försäljningsevenemang kommer att pågå under det kommande året.

Man behöver inte lämna information om att aktören rör sig på den kommuns tillsynsområde, vars livsmedelstillsynsmyndighet man ursprungligen har registrerat den mobila livsmedelslokalen hos.

Det är också möjligt att den som arrangerar evenemanget centraliserat informerar tillsynsenheten om alla i evenemanget deltagande registrerade mobila livsmedelslokalers ankomst till området.

Det skulle vara bra att aktören ska göra informeringen skriftligt. Men aktören kan ge informationen som krävs på något annat sätt också. Livsmedelsverket har gjort blanketten för mobila livsmedelslokaler.  

Livsmedelstillsynens kontaktuppgifter finner du i Livsmedelsverkets webbplatsens meny Kontakta livsmedelstillsynen. 

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2022