Nyssjuka

Nyssjuka (atrofisk rhinit) orsakar i enlighet med sitt namn infektion i de övre luftvägarna hos svin. Nyssjuka orsakas av den toxinproducerande (toxiska) bakterien Pasteurella multocida.

Symtom

Symtom som hänför sig till nyssjuka uppträder i allmänhet vid 4–12 veckors ålder. Typiska symtom är nysningar, snörvlingar och näsflöde, som kan vara klart eller grumligt. Hos klart sjuka individer kan näsblod förekomma utöver kraftiga nysningar. Typiskt för nyssjuka är också förändringar hos huvudet som kan ses med blotta ögat, till exempel förkortad överkäke eller snett tryne. Nyssjuka kan också vara förenad med tårflöde.

I samband med klinisk nyssjuka kan också tillväxten avta. När toxinproducerande Pasteurella multocidan förekommer på gården uppträder också de typiska kliniska symtomen. Skador på noshålans slemhinna till exempel till följd av någon annan bakterieinfektion samt faktorer i anslutning till produktionsomgivningen och skötseln kan inverka på hur mycket kliniska symtom som förekommer.

Diagnos och provtagning

Diagnosen nyssjuka kan ställas när den toxinproducerande bakterien Pasteurella multocida kan påvisas i prov av gårdens svin. Prov för bakteriologisk undersökning med tanke på nyssjukealstraren kan tas i samband med patologisk-anatomisk undersökning eller så kan prov av slem från näsborrarna tas av levande djur på gården som uppvisar typiska symtom. Proven sänds i rör med transportsubstrat till Livsmedelsverket för undersökning.

Smittvägar

Nyssjuka kan sprida sig från en gård till en annan med svin som bär på smittan.

Profylax och övervakning

Nyssjuka hör inte längre till de djursjukdomar som ska bekämpas enligt lag, men det är ändå en djursjukdom som ska anmälas månatligen. För närvarande övervakas att gårdarna är fria från nyssjuka med hjälp av klinisk kontroll på uppdrag av näringen i svinhus på specialnivån och den nationella nivån i hälsoklassificeringsregistret Sikava. I Finland övervakades friheten från nyssjuka tidigare enligt hälsokontrollprogrammet för avelssvingårdar som sänder försöksgrupper till försöksstationer (D85).

Förekomst i Finland och på andra ställen

I Finland har toxinproducerande Pasteurella multocidasenast konstaterats i enstaka prov 2001. Man lyckades då inte utreda smittans ursprung. Även på 2000-talet har nyssjuka förekommit i flera europeiska länder.

Sidan har senast uppdaterats 11.11.2019