Transmissible gastroenteritis (TGE)

Det virus som orsakar Transmissible gastroenteritis hör till coronavirusen och det orsakar tunntarmsinflammation hos svin som smittar lätt. Sjukdomen konstaterades senast i Finland 1980.

TGE smittar inte människan.

Symtom

Viruset orsakar tunntarmsinflammation hos svin. Kräkningar och diarré förekommer hos svin i alla åldrar. Kultingar som är yngre än två veckor har vattnig diarré som leder till att nästan alla kultingar dör inom 2–3 dygn. Hos vuxna djur förekommer aptitlöshet och diarré och suggornas mjölkproduktion kan upphöra. Vuxna djur återhämtar sig från sjukdomen på några dagar. Sjukdomen sprider sig mycket snabbt till alla djur i svinhuset.

Diagnos och provtagning

TGEV kan konstateras i organen från ett sjukt svin, särskilt i matsmältningskanalen och avföringen och antikroppar kan konstateras i svinets serum.

Smittvägar Oftast kommer smittan till svinhuset med svin som bär på sjukdomen. Rikligt med virus utsöndras i sjuka svins avföring. Viruset klarar sig bra särskilt i kyliga förhållanden, så smittan kan också spridas med människor och transportmedel.

Bekämpning och profylax

Enligt den nationella lagstiftningen är TGE en farlig djursjukdom som ska bekämpas. Om djurets ägare eller någon annan veterinär än tjänsteveterinären misstänker TGE hos ett svin ska misstanken omedelbart meddelas tjänsteveterinären. Tjänsteveterinären ska vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen och förhindra att smittan sprider sig. Bestämmelser om anmälan om farliga djursjukdomar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 843/2013.

Övervakning

Finland har i anslutning till EES-avtalet beviljats tilläggsgarantier med avseende på TGE (EFTA:s tillsynsmyndigheters beslut 48/94/COL 8.6.1994), vilka fortfarande gäller även efter anslutning till EU. Förekomsten av TGE i Finland följs årligen genom regelbundna prov.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Efter de två fall av TGE med utländskt ursprung som konstaterades 1980 har sjukdomen inte konstaterats i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018