Djurhållarnas elektroniska tjänst har publicerats

5. juni 2019

Livsmedelsverket publicerade 05.06.2019 för djurhållare en elektronisk tjänst gällande registret över djurhållare, -djurhållningsplatser och -kadaverplatser. Tjänsten finns på adressen https://epr.ruokavirasto.fi.

Hittills har aktörerna anmält verksamhet som gäller djurhållning och djurhållningsplatser på en blankett som de vidarebefordrat till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Anmälningar om kadaverplatser har gjorts till kommunalveterinären, och anmälan om farmuppfödning för produktion av kött, ägg och avelsdjur, farmuppfödning i viltvårdssyfte samt yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur som krävs enligt djurskyddslagen har gjorts till regionförvaltningsverket. I fortsättningen kan alla dessa anmälningar göras genom en anmälan via den elektroniska tjänsten.

Även uppgifter som anmälts tidigare kan uppdateras via den elektroniska tjänsten. Inloggningen i programmet görs med de egna bankkoderna. Djurhållning kan anmälas i programmet med aktörens personbeteckning eller lägenhetssignum. Djurhållare som använder företagsnummer kan tillsvidare inte sköta sina ärenden elektroniskt, utan dessa anmälningar görs fortfarande på blankett. Elektroniska tjänsten med företagsnummer blir möjlig senare i år.

Om du har för avsikt att hålla ett eller flera nötkreatur, får, getter, svin eller hästdjur i produktions-, sällskaps- eller hobbysyfte, ska du i enlighet med lagstiftningen om identifiering av djur registrera dig som djurhållare av djurarten i fråga innan du inleder djurhållningen. Samma anmälningsskyldighet gäller också för djurhållning av fjäderfä, pälsdjur, hjort- och kameldjur, bin och humlor samt inrättande av platser för utfodring med kadaver. Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur, exempelvis regelbunden saluföring av hundvalpar eller andra sällskapsdjur, ska anmälas enligt djurskyddslagen. 

För djurhållning behövs även alltid en djurhållningsplats. En djurhållningsplats kan registreras som egen eller så kan djuren hållas på en annan aktörs djurhållningsplats. Om exempelvis en djursjukdom bryter ut är det ytterst viktigt att uppgifterna om djurhållning och djurhållningsplatser är uppdaterade.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Djurhållarregistret

Anvisningar om märkning och registrering per djurart 

Anmälningspliktig djurhållning i enlighet med djurskyddslagen 

Användning av biprodukter till utfodring av vilda djur 

Mer information:

Överinspektör Marjaana Spets tfn 040 489 3361

Ansvarig för datasystemet Tiina Sipilä tfn 050 461 7884