Bidrag för nötkreatur

Stödsystemet för EU:s djurbidrag ändras år 2022. Läs mer om ändringarna.

Bidrag för nötkreatur betalas för dikor, dikokvigor, tjurar och stutar i hela landet och för skärgårdskvigor i AB-regionens yttre skärgård samt för slaktade kvigor i AB-regionen bortsett från den yttre skärgården.

Bidraget för nötkreatur beviljas för dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor samt tjurar och stutar på basis av antalet stödberättigande dagar som djuren samlat. Fullt bidrag betalas för ett djur som i ett helt kalenderår har funnits på gården och berättigat till bidrag. Bidrag för nötkreatur för slaktkvigor betalas i sin helhet för ett djur som har slaktats under stödåret.

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid.

Slakteri

EU-finansierade slaktbidrag (t.ex. bidrag för nötkreatur för slaktkvigor) kan betalas bara för djur som har slaktats i en anläggning som anmält sig till Livsmedelsverket. Kontrollera att det slakteri du anlitar är med på listan.

 Lista över slakterier som har anmält sig till bidragssystemet

Ansöka‚Äčn

Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut i slutet av 2021. I Viputjänsten kan du kontrollera dina anmälningar om deltagande som löper ut. Uppgifterna ser du i menyn Gård under Husdjursproduktion och mjölk | Anmälningar om deltagande i djurstöd.

Du kan ansöka om bidrag för nötkreatur årligen i Viputjänsten.Tiden för ansökan om EU:s djurbidrag börjar 10.2 och slutar 3.3.2022. Vi kommer att publicera bidragsvillkoren innan ansökan öppnas.

Teckning av en dator och texter: Hur ändras stödsystemet föd EU:s djurbidrag? 2021: I kraft tills vidare, Ansökan är öppen året om. 2022: Ansök om stöd årligen, ansökningstid i januari, 17 åtgärder.

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2022