Ekologisk produktion

För ekologisk växt- eller husdjursproduktion betalas framöver ersättning på basis av en ekoförbindelse. En förbindelse ingås i huvudregel på alla gårdens ersättningsberättigade basskiften. Inom odling av frilandsgrönsaker kan du ändå ingå en förbindelse som endast gäller skiften på vilka du under förbindelseperioden odlar frilandsgrönsaker.

Kom ihåg förbindelsevillkoren som rör produktion av avsalugrödor och försäljning av husdjursprodukter.

Beakta att kravet på avsalugrödor gäller också en del husdjursgårdar år 2020.

Vipurådgivaren kontrollerar kravet på avsalugrödor

Ersättningens belopp

Om du har en växtodlingsgård kan ersättningen uppgå till 160 euro/ha/år.
Om du dessutom bedriver ekologisk husdjursproduktion betalas förhöjning på 134 euro/ha. Husdjursgården ska då ha minst 0,3 ersättningsberättigade ekologiska djurenheter per förbindelsehektar.
För arealer med frilandsgrönsaker uppgår ersättningen till 600 euro/ha.

Ansökan år 2021

Enligt preliminär information kommer nya ekoförbindelser och tilläggsarealer att kunna sökas år 2021. Informationen uppdateras när Statsrådets förordning för 2021 som gäller saken har antagits. Förordningen utfärdas under vårens lopp.

Förbindelsevillkoren och ansökningsblanketterna publiceras efter det att förordningen är antagen.

Oberoende av det ovan nämnda kan du i samband med huvudstödansökan:

  • Förlänga en förbindelse som löper ut våren 2021
  • Byta gårdstyp för din förbindelse
  • Till förbindelsen foga skiften som övergår från en annan ekoförbindelse genom att uppge dem i din huvudstödansökan.

Anmälning av djurantal

Anmälning av djurantal för 2020 kan lämnas in 7.1.-17.2.2021. Du kan lämna in anmälan i Viputjänsten eller på blankett 461.

För ekoförbindelsen behövs anmäla endast antal av fjäderfä och produktionsuppehåll av alla djurslag som har anmälts till förbindelsen. Anmälning av produktionsuppehåll är inte nödvändigt, om din gårdens djurtäthet uppfylls utan att anmäla uppehållen.

Administration samlar andra djurantal från registren.

Går anmälan också i fall, att du använder dig av sammanslutningens djurantal vid räkningen av din gårds djurtäthet.

Läs mer om anmälan av djurantal

Beräkning av djurantalet

Beräkningsperiod av djurantalet för förbindelsen om ekologisk husdjursproduktion är under det första förbindelseåret är alltid 1.5–31.12. Under de senare förbindelseåren beräknas djur per kalenderåret, alltså mellan 1.1.–31.12.

Om du byter djurslag, beräknandet av djurantal beror på när du gör anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Om du anmäler djurslaget senast 30.12. börjar beräkningen från början av följande år. Om anmälan görs senast 30.4. börjar beräkningen från början av förbindelseåret, 1.5. Räkningsperiod slutar alltid i slut av kalenderåret.

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2021