Ekologisk produktion

För ekologisk växt- eller husdjursproduktion betalas framöver ersättning på basis av en ekoförbindelse. En förbindelse ingås i huvudregel på alla gårdens ersättningsberättigade basskiften. Inom odling av frilandsgrönsaker kan du ändå ingå en förbindelse som endast gäller skiften på vilka du under förbindelseperioden odlar frilandsgrönsaker.

Kom ihåg förbindelsevillkoren som rör produktion av avsalugrödor och försäljning av husdjursprodukter.

Beakta att kravet på avsalugrödor gäller också en del husdjursgårdar

Vipurådgivaren kontrollerar kravet på avsalugrödor

Ersättningens belopp

Om du har en växtodlingsgård kan ersättningen uppgå till 160 euro/ha/år.
Om du dessutom bedriver ekologisk husdjursproduktion betalas förhöjning på 134 euro/ha. Husdjursgården ska då ha minst 0,3 ersättningsberättigade ekologiska djurenheter per förbindelsehektar.
För arealer med frilandsgrönsaker uppgår ersättningen till 600 euro/ha.

Ansökan år 2022

År 2022 kan du ansöka om ny ekoförbindelse och foga tilläggsareal till en giltig förbindelse genom att ge in blankett 215 till NTM-centralen senast 15.6.2022.

För förbindelser som löper ut 30.4.2022 kan du dessutom ansöka om en ettårig förlängning i samband med huvudstödansökan senast 15.6. Om du inte ansöker om förlängning upphör din förbindelse att gälla.

I samband med huvudstödansökan kan du också:

  • byta gårdstyp för din förbindelse
  • till din förbindelse foga skiften som övergår från en annan ekoförbindelse genom att uppge dem i din huvudstödansökan.

Om du har ingått förbindelse om ekologisk husdjursproduktion år 2017, ska du ge in ett kvitto på försäljning av husdjur eller husdjursprodukter till NTM-centralen senast 15.6.2022, om du inte har tidigare lämnat in kvittot.

Om du ingick ekoförbindelsen år 2017, men du har änvänt merparten av skörden som foder till dina egna konventionella djur första fem förbindelseåren, ska du antingen ställa om djuren till ekologisk produktion eller börja odla avsalugrödor. I så fall ska du uppge minst 30 % avsalugrödor av förbindelsearealen 2022.

Anmälning av djurantal

Anmälning av djurantal för 2021 kan lämnas in 13.1.-2.2.2022. Du kan lämna in anmälan i Viputjänsten eller på blankett 461.

För ekoförbindelsen behövs anmäla endast antal av fjäderfä och produktionsuppehåll av alla djurslag som har anmälts till förbindelsen. Anmälning av produktionsuppehåll är inte nödvändigt, om din gårdens djurtäthet uppfylls utan att anmäla uppehållen.

Administration samlar andra djurantal från registren.

Går anmälan också i fall, att du använder dig av sammanslutningens djurantal vid räkningen av din gårds djurtäthet.

Läs mer om anmälan av djurantal

Beräkning av djurantalet

Beräkningsperiod av djurantalet för förbindelsen om ekologisk husdjursproduktion är under det första förbindelseåret är alltid 1.5–31.12. Under de senare förbindelseåren beräknas djur per kalenderåret, alltså mellan 1.1.–31.12.

Om du byter djurslag, beräknandet av djurantal beror på när du gör anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Om du anmäler djurslaget senast 30.12. börjar beräkningen från början av följande år. Om anmälan görs senast 30.4. börjar beräkningen från början av förbindelseåret, 1.5. Räkningsperiod slutar alltid i slut av kalenderåret.

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2022