Nordligt husdjursstöd

I stödregion C betalas nordligt husdjursstöd som är ett nationellt stöd. Stödet betalas per djurenhet (euro/djurenhet) för

  • dikor
  • dikokvigor
  • tjurar
  • stutar
  • slaktade kvigor
  • tackor
  • getter.

I stödregionerna C3 och C4 betalas också stöd per djur (euro/slaktat djur) för tjurar och stutar som fötts upp i de berörda stödregionerna och slaktats under stödåret.

Du kan ansöka om förskott på stöd elektroniskt via Viputjänsten eller på blankett 139. Följande ansökningstid är i februari-mars 2019.

Om du inte har lämnat in anmälan om deltagande år 2015 eller senare, ska du lämna in anmälan om deltagande i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan.

Närmare information om ansökan om stöd, stödvillkoren och stödnivåerna finns i anvisningarna för ansökan om nationella husdjursstöd.