Nordligt husdjursstöd

I stödregion C betalas nordligt husdjursstöd som är ett nationellt stöd. Stödet betalas per djurenhet (euro/djurenhet) för

  • dikor
  • dikokvigor
  • tjurar
  • stutar
  • slaktade kvigor
  • tackor
  • getter.

I stödregionerna C3 och C4 betalas också stöd per djur (euro/slaktat djur) för tjurar och stutar som fötts upp i de berörda stödregionerna och slaktats under stödåret.

Du kan ansöka om förskott på stöd elektroniskt via Viputjänsten eller på blankett 139. Följande ansökningstid är 25.2–25.3.2019.

Om du inte har lämnat in anmälan om deltagande år 2015 eller senare, ska du lämna in anmälan om deltagande i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan.

Närmare information om ansökan om stöd, stödvillkoren och stödnivåerna finns i anvisningarna för ansökan om nationella husdjursstöd.