Kartor över användningsområden

Kartor över användningsområden

Kartor över användningsområdena finns i menyn till vänster. Kartor över godkända fröplantager (gällande) finns för tall, gran, björk och andra lövträdslag. Här finns också kartor över användningsområden för frökällornas kategorier föräldraträd till en familj och kloner. De gamla kartorna över användningsområden för tall (Eviras logo), vilka har använts vid marknadsföring av frön och plantor sedan 18.4.2017 kan användas i frö- och planthandeln till slutet av 2019. Fröpartier i lager hos de fröplantager som strukits (upphört) från registret över frökällor kan säljas slut med användning av gamla användningsområden.

Sidan har senast uppdaterats 15.1.2020