Remisser och blanketter

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020).

Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Tolkning av anvisningar

En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrant följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol.

I livamedelsverket anvisningar ingår såväl direkta citat ur lagstiftningen som tolkningar av hur lagstiftningen skall tillämpas. Det anges i anvisningen, hur man gjort skillnad mellan lagstiftningen och Livsmedelsverket tolkning samt till vilken lagstiftning det hänvisas. Tolkningarna som framförs i anvisningarna är Livsmedelsverket synpunkter på hur lagstiftningen borde tillämpas.

 

Sidan har senast uppdaterats 22.1.2021