Information om livsmedelshygien

Hygienpasstest består av olika delområden inom livsmedelshygien. Testpåståendena kommer från alla områden.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om de olika delområdena inom livsmedelshygienen. Nedan finns länkar till ämnesområdena i fråga. 

  1. Baskunskaper om mikrobiologi och kontamination av livsmedel
  2. Matförgiftningar, hygieniska arbetsmetoder 
  3. Personlig hygien (delvis på finska och svenska)
  4. Renhållning
  5. Egenkontroll
  6. Lagstiftning, myndigheter.

 

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 28.5.2021