Eftersträvad utbetalningstidtabell

Betalning av jordbrukarstödStödsammandrag | Tidigare utbeltalningstidtabeller

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

Våren 2024

Senast uppdaterad 7.6.2024

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

​Februari

​Miljöavtal (2023)

​- utbetalningsprocent 85 %
- första utbetalningsdag 15.2.2024

Februari

Nötdjursbidragen (2023)

Utbetalningsprocent cirka 70 %. 

- bidrag för dikor och mjölkkor och bidrag för nötkreatur i yttre skärgården betalas ut för perioden 1.2-15.9

- bidrag för tjurar betalas ut för perioden 1.1-15.9
- första utbetalningsdag 8.2.2024

Mars

Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre* (2024)

​- u​tbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.3.2024

​April

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2023)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 25.4.2024

​April

​Stöd för växthusproduktion (2024)

​- utbetalningsprocent 90 %
- första utbetalningsdag 18.4.2024

April

Nationella husdjursstöd (2023 och 2024)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

​ - Restbelopp av stöd som sökts år 2023: frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, utbetalningsprocent 10 %. Nordligt stöd för nötkreatur och stöd för hongetter och tackor, utbetalningsprocent 20 %.

- Förskott på stöd som sökts år 2024: frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, utbetalningsprocent 90 %. Nordligt stöd för nötkreatur och stöd för hongetter och tackor, utbetalningsprocent 80 %.
- första utbetalningsdag 25.4.2024

April

Ersättningar för rovdjursskador på ren (2023)

- u​tbetalningsprocent 76 %
- första utbetalningsdag 18.4.2024

April

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2023)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 25.4.2024

Maj

Ersättningar för rovdjursskador på odling (2023)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.5.2024

Maj

Uppfödning av lantraser (2023)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 30.5.2024

Maj

Miljöavtal (2023)

​- utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 30.5.2024

​Maj

​Kompensationsersättning (2023)

​- utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 30.5.2024

Maj

​Ersättning för ekologisk produktion (2023)

​- utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 30.5.2024

Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2023)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.6.2024

​Juni

​Miljöersättning (2023)

​- utbetalningsprocent 15 %
- utbetalningsprocent främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar 100 %
- första utbetalningsdag 6.6.2024

​Juni

​Ersättning för djurens välbefinnande (2023)

- utbetalningsprocent enskilda djur 50 %
- utbetalningsprocent svin- och fjäderfähushållning 100 %
- första utbetalningsdag 6.6.2024

​Juni

​Grundläggande inkomststöd (2023)

​- utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 20.6.2024

Juni

Omfördelningsinkomststöd (2023)

​- utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 20.6.2024

Juni

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU) (2023)

​- utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 20.6.2024

Juni

Bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter (2023)

​- utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 20.6.2024

Juni

Stöd för miljösystem (2023)

​- utbetalningsprocent 5 %
- utbetalningsprocent växttäcke vintertid 100 %
- första utbetalningsdag 20.6.2024

​Juni

​Nötdjursbidragen (2023)

- restbelopp av bidrag för dikor och mjölkkor och bidrag för nötkreatur i yttre skärgården för perioden 1.2-15.9

- restbelopp av bidrag för tjurar för perioden 1.1-15.9

- bidrag för slaktkvigor för perioden 1.1-31.12, utbetalningsprocent 100 %.
- första utbetalningsdag 6.6.2024

​Juni

Får- och getbidrag

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 6.6.2024

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen. 

Hösten 2024

Senast uppdaterad 18.6.2024

​Månad

​Stödtyp

​Mer information

Oktober Stöd för växthusproduktion restbelopp, utbetalningsprocent cirka 10 %
Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret

utbetalningsprocent 100 %
Oktober Nationellt stöd för biodling utbetalningsprocent 100 %
November Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp utbetalningsprocent 100 %
November Ersättning för djurens välbefinnande, enskilda djur utbetalningsprocent cirka 50 %
November

Ekologisk produktion

 • husdjurshöjningar betalas ut på 2025
utbetalningsprocent cirka 75 %
November

Miljöersättning

 • gårdsspecifik åtgärd
 • fånggrödor
 • jordförbättrings- och saneringsväxter
 • skyddszoner
 • vallar på torvåkrar
 • alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
utbetalningsprocent cirka 75 %
December Kompensationsersättning utbetalningsprocent cirka 95 %
December Grundläggande inkomststöd utbetalningsprocent cirka 95 %
December

Stöd för miljösystem

 • naturvårdsvallar
 • gröngödslingsvallar
 • mångfaldsväxter
utbetalningsprocent cirka 95 %
December Omfördelningsinkomststöd utbetalningsprocent cirka 95 %
December Inkomststöd för unga jordbrukare utbetalningsprocent cirka 95 %
December Bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter utbetalningsprocent cirka 95 %
December

Nationella arealstöd

 • allmänt hektarstöd
 • nordligt hektarstöd
 • stöd till unga jordbrukare
nationellt stöd för sockerbetsodlare
utbetalningsprocent 100 %
December Ersättning för rovdjursskador på ren (2023) restbelopp, utbetalningsprocent xx %

 Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 18.6.2024