Ikääntyneet

  • Ravitsemuksella on keskeinen merkitys ja tehtävä ikääntyneiden ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa. Hyvä ravitsemustila tukee kotona asumisen mahdollisuutta ja nopeuttaa sairauksista toipumista.
  • Iän myötä energiankulutus pienenee, koska liikkuminen vähenee ja lihasmassan määrä pienenee. Tällöin usein myös syödyn ruoan määrä vähenee, jolloin proteiinin, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti voi jäädä niiden tarvetta pienemmäksi.
  • Koska ikääntyvän henkilön ruokahalu saattaa heikentyä, on ruokavalion laadun ylläpitäminen entistä tärkeämpää. Iäkkään henkilön laadukas ruokavalio sisältää riittävästi energiaa (vähintään noin 1500 kcal/vrk) sekä runsaasti kivennäisaineita, vitamiineja ja proteiinia.
  • Ruokavalion tulee olla monipuolinen, maukas, värikäs ja sisältää riittävästi proteiinia lihaskunnon ylläpitämiseksi. Kohtuullinen suolan käyttö ja hyvälaatuisten, pehmeiden rasvojen käyttö on suositeltavaa
  • Riittävän D-vitamiinin saannin turvaamiseksi 75 vuoden iästä lähtien suositellaan D-vitamiinilisää 20 mikrogrammaa vuorokaudessa ympäri vuoden. Pienempi annos (10 mikrogrammaa/vrk) D-vitamiinilisää voi riittää, jos käyttäisi säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.
  • Sairastuessa hyväkuntoisesta ikääntyneestä kehittyy nopeasti vajaaravitsemuksen riskipotilas. Ravitsemushoitosuosituksissa kuvataan moniammatillinen ravitsemushoidon toteuttamismalli. Lue lisää ikääntyneiden ravitsemushoitosuosituksista. 
  • Ikäruoka -hankkeessa on selvitetty kattavasti sekä ikääntyneiden ravitsemuksen että ruokapalveluiden nykytilaa ja esitetty toimenpiteitä ikääntyneiden ravitsemuksen ja ruokapalvelujen kehittämiseksi (ks. Raportti, 2018). 

Ravitsemussuositukset 

Ikääntyneiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut ikääntyneiden ravitsemussuositukset (pdf), joiden tavoitteina on selkeyttää iäkkäiden ihmisten eri elämänvaiheessa ravitsemukseen liittyviä eroja ja ravitsemushoidon tavoitteita. Suositukset on annettu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksina ja ne on julkaistu Editan kustantamina vuonna 2010. Myös ravitsemushoitosuosituksissa (pdf) käsitellään tarkemmin ikääntyneiden ravitsemustarpeita.

Uudet ikääntyneiden ruokailusuositukset ovat parhaillaan työn alla ja julkaistaan alkuvuodesta 2020.

Laihtuminen ja aliravitsemus

Ikääntyneillä voi esiintyä tahatonta laihtumista. Liiallinen laihtuminen on riskitekijä ikääntyvän terveydelle, jolloin ruoan energia- ja ravintotiheyttä voidaan lisätä yksinkertaisilla valinnoilla, esimerkiksi valitsemalla maitovalmisteista runsaammin rasvaa sisältäviä tuotteita.

Nestetasapaino

Mitä kuivempaa ruokaa syödään, sitä enemmän pitää juoda. Ikääntynyt tarvitsee päivän aikana noin 1-1,5 litraa nesteitä eli 5-8 lasillista juomaa. Juomat voivat olla nesteen ohella myös hyviä ravintoaineiden lähteitä ja välipaloja.

ikääntyneiden juomasuositus

Riittävä ja monipuolinen liikunta on tärkeää

Monipuolinen ravitsemus ja riittävä liikunta tukevat terveyttä läpi elämän. Säännöllinen kestävyysliikunta sekä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu ylläpitävät iäkkään toimintakykyä ja ehkäisee kaatumisia. Iäkkään tulisi liikkua säännöllisesti, mielellään päivittäin esimerkiksi kävelyretkien parissa. Lisäksi suositellaan vähintään kahdesti viikossa lihasvoimaa lisääviä ja tasapainoa parantavia harjoitteita. Nykyisin ikäihmisille on tarjolla paljon erilaisia liikunnanmuotoja jumpparyhmistä kotona tehtäviin harjoitteisiin.

Lue lisää: UKK-instituutti - Ikääntyminen ja liikunta