Yhdysvallat

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Yhdysvaltoihin. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Yhdysvaltoihin viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, alkoholijuomia, mausteita, kauraa ja sianlihaa.

Tutustu Yhdysvaltojen vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden kaupassa noudatetaan EU:n ja USA:n eläinlääkintäsopimusta.

Tietyille tuotteille ja eläimille vaaditaan rekisteröinti APHIS:n eFile-rekisteröintijärjestelmän kautta. Sivuston löydät tästä linkistä.

Elintarvikkeet

Rekisteröidy viejäksi Yhdysvaltojen viranomaiselle ja tee tarvittavat ennakkoilmoitukset

Jotta yrityksesi voi viedä elintarvikkeita Yhdysvaltoihin, on sen oltava rekisteröity Yhdysvaltojen FDA-virastoon. Vaatimus koskee elintarvikkeiden valmistajia, pakkaajia ja varastoijia. Voit tehdä rekisteröinnin itse FDA:n internetsivuilla. Apuja rekisteröintiin löydät FDA:n step-by-step -rekisteröintioppaasta ja FDA:n julkaisemista usein kysytyistä kysymyksistä.

Vientieristä on lähetettävä FDA:lle ennakkoon "Prior notice" -ilmoitus. Ilmoitusvaatimus koskee myös esimerkiksi näytteiksi lähetettäviä elintarvikkeita. Lisätietoa "prior notice" -ilmoituksesta löydät FDA:n nettisivuilta.

Lisätietoa rekisteröinnistä ja ennakkoilmoituksesta löydät FDA:n sivuilta.

Tutustu myös Business Swedenin julkaisemaan oppaaseen FDA:ta koskien.

Kahvi

Kahvin vientiä varten tutustu USA:n tullin vastaukseen heidän nettisivuillaan.

Kasviperäiset tuotteet

Kasviperäisten tuotteiden viennin osalta tutustu Ruokaviraston kasvituotteiden ja puutavaran vienti -sivustoon sekä APHIS:n kasvien ja kasvituotteiden tuontia koskevaan sivustoon.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme. Tutustu myös USA:n viranomaisen USDA:n sivuihin luomutuotteita koskien.

Maitotuotteet

Suomesta ei ole mahdollista viedä Yhdysvaltoihin ns. Grade A -maitotuotteita. Grade A -maitotuotteita ovat mm. kermat, jogurtit, kefiirit ja raejuustot. Suomi on hakenut lupaa viedä Grade A -maitotuotteita Yhdysvaltoihin EU-komission yhteisellä markkinoillepääsyhankkeella vuonna 2014, mutta hanke ei ole edennyt.

Muiden kuin Grade A -maitotuotteiden vienti Yhdysvaltoihin on mahdollista. Suomella ja Yhdysvalloilla ei ole virallisesti sovittua eläinterveystodistusmallia maitotuotteille. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai voit viejänä ehdottaa kohdemaan viranomaisille, että viennissä käytetään esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinterveystodistusta maitotuotteille.

Huom! Koska yleistodistuksen käytöstä ei ole sovittu kohdemaan viranomaisten kanssa, emme voi taata sen käytettävyyttä. Varmista yleistodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä.

EU ja Yhdysvallat ovat sopineet etuuskohteluun oikeuttavasta juuston vientikiintiöstä, jota hallinnoidaan AGREX-vientitodistusten avulla. Jotta voit hakea vientikiintiöön, on yrityksesi täytettävä tiettyjä kriteereitä. Yritykselläsi on esimerkiksi oltava kolmen edeltävän kalenterivuoden ajalta juuston vientiä Yhdysvaltoihin.

Munatuotteet

Suomesta ei ole mahdollista viedä munatuotteita Yhdysvaltoihin. Näiden tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin on mahdollista ainoastaan Hollannista ja Kanadasta. Viennin aloittaminen vaatisi erillisen markkinoillepääsyhankkeen. Tällä hetkellä ei ole käynnissä markkinoillepääsyhanketta Suomen maahyväksynnän saamiseksi. Lisätietoa: usa@ruokavirasto.fi.

Naudanliha

Suomesta ei ole mahdollista viedä naudanlihaa Yhdysvaltoihin. Viennin aloittaminen vaatisi erillisen markkinoillepääsyhankkeen. Tällä hetkellä ei ole käynnissä markkinoillepääsyhanketta Suomen maahyväksynnän saamiseksi. Lisätietoa: usa@ruokavirasto.fi.

Sianliha

Sianlihan vienti Suomesta Yhdysvaltoihin on mahdollista ainoastaan Yhdysvaltojen viranomaisten hyväksymistä laitoksista. Laitoksen on kuuluttava Ruokaviraston USA-vientivalvontajärjestelmään. Hyväksyntävaatimus koskee myös laitoksia, joihin tuote puretaan sen valmistamisen ja vientilastauksen välillä sekä varastolaitosta, josta lopullinen vientilastaus tapahtuu. Lisätietoa: usa@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie sianlihaa Yhdysvaltoihin, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta. Todistuksen myöntäminen edellyttää, että USA:n vientivaatimukset täyttyvät tuotteen, tuotannon, erän lähtötarkastuksen ja Ruokaviraston kuukausittaisen auditoinnin osalta.

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Hevoseläinten ja sian siemenneste

EU ja Yhdysvallat ovat sopineet TRACES-todistuksista hevoseläinten ja sian siemennesteelle. Lisätietoa todistuksista ja niiden käyttömahdollisuuksista: usa@ruokavirasto.fi.

Siitosmunat

Kun yrityksesi vie siitosmunia Yhdysvaltoihin, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Yhdysvaltojen sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

Rehuksi tarkoitettu käsitelty hirvieläin- tai siipikarjaperäinen eläinvalkuainen

Rehuksi tarkoitetun käsitellyn hirvieläin- tai siipikarjaperäisen eläinvalkuaisen vienti USA:han on mahdollista ainoastaan USA:n hyväksymistä laitoksista. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: usa@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie käsiteltyä eläinvalkuaista USA:han, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja USA:n sopimista todistuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.5.2022