Vienti EU:n ulkopuolelle

Ohjeet, oppaat ja lomakkeet

Yleiset vientiohjeet

Venäjän / Euraasian talousliiton vientiohjeet

Yhdysvaltojen vientiohjeet liha-alan laitoksille

Ohjeet elävien eläinten vientiin

Lomakkeet

  • Viejärekisteri-ilmoitus (sähköinen ilmoituslomake eläviä eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita kaupallisessa tarkoituksessa Suomesta EU:n ulkopuolelle vieville yrityksille)
  • Hakemus markkinoillepääsyhankkeeksi (sähköinen hakemuslomake uuden markkinoillepääsyhankkeen käynnistämiseksi elintarvikeketjun tuotteelle EU:n ulkopuolelle suuntautuvassa viennissä)

Maataloustuotteiden AGREX-vientitodistukset

Asiakasrekisteröinti

Sähköinen asiointipalvelu

Vientitodistushakemus

Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2023