Lopetus- ja teurastusmenetelmät

Eläimiä saa lopettaa vasta tainnuttamisen jälkeen lopetusasetuksessa säädettyjen menetelmien ja näiden menetelmien soveltamiseen liittyvien erityisvaatimusten mukaisesti. Tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä eläimen kuolemaan saakka. Niitä menetelmiä, jotka eivät johda välittömään kuolemaan, on seurattava mahdollisimman pian kuoleman varmistava menettely, kuten verenlasku, puikotus, kuoleman aiheuttama sähkövirta tai pitkällinen altistus hapettomuudelle. Puikotuksella tarkoitetaan keskushermostokudoksen ja selkäytimen vaurioittamista kallon sisään pistetyllä pitkittäisellä sauvanmuotoisella välineellä.

Menetelmät

 • Lävistävä pulttipistooli
 • Iskevä pulttipistooli
 • Tuliase ja ammus
 • Maserointi
 • Niskanmurto
 • Isku päähän
 • Vain päähän kohdistuva sähkötainnutus
 • Sähköllä tapahtuva tainnutus, jossa elektrodit kohdistetaan sekä päähän että kehoon
 • Sähköllä tapahtuva vesitainnutus
 • Hiilidioksidi suurina pitoisuuksina
 • Hiilidioksidi kahdessa vaiheessa
 • Hiilidioksidi yhdessä inerttien kaasujen kanssa
 • Inertit kaasut
 • Hiilimonoksidi (puhdas lähde)
 • Hiilimonoksidi muiden kaasujen kanssa
 • Ilmanpaineen alentamiseen perustuva tainnutus
 • Kuolettava ruiske
 • Kaulan katkaisu (kansallinen säädös siipikarjan kotiteurastukselle)

 

Lävistävä pulttipistooli

Lävistävä pulttipistooli aiheuttaa iskun ja pultin tunkeutumisen seurauksena vakavan ja peruuttamattoman vaurion aivoissa. Se on pelkkä tainnutusmenetelmä, joten vaatii mahdollisimman pian kuoleman varmistavan menettelyn. Menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Keskeiset parametrit, jotka pitää kirjata toimintaohjeistoon:

 • Ampumiskohta ja -suunta
 • Pultin asianmukainen nopeus, ulostulopituus ja läpimitta eläimen koon ja lajin mukaan
 • Enimmäisaika (sekuntia) tainnutuksesta verenlaskuun/lopetukseen

 

Iskevä pulttipistooli

Iskevä pulttipistooli aiheuttaa aivoihin tunkeutumattoman pultin iskun seurauksena vakavan vaurion aivoissa. Se on pelkkä tainnutusmenetelmä, joten vaatii mahdollisimman pian kuoleman varmistavan menettelyn. Menetelmää käytettäessä on varottava kallon murtumista.

Menetelmä soveltuu märehtijöille ainoastaan teurastettaessa ja sitä saa käyttää vain märehtijöihin, joiden elopaino on alle 10 kg. Siipikarjan, kanien ja jänisten osalta menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Keskeiset parametrit, jotka pitää kirjata toimintaohjeistoon:

 • Ampumiskohta ja -suunta
 • Pultin asianmukainen nopeus, läpimitta ja muoto eläimen koon ja lajin mukaan
 • Käytetyn panoksen voimakkuus
 • Enimmäisaika (sekuntia) tainnutuksesta verenlaskuun/lopetukseen

 

Tuliase ja ammus

Tuliase ja ammus aiheuttavat iskun ja yhden tai useamman ammuksen tunkeutumisen seurauksena vakavan ja peruuttamattoman vaurion aivoissa. Menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Keskeiset parametrit, jotka pitää kirjata toimintaohjeistoon:

 • Ampumiskohta
 • Panoksen teho ja kaliiperi
 • Ammustyyppi

 

Maserointi

Maserointi aiheuttaa kokonaisen eläimen välittömän murskaamisen. Menetelmää saa käyttää ainoastaan enintään 72 tunnin ikäisille untuvikoille ja kuoriutumattomille munille. Menetelmä soveltuu kaikkiin lopetuksiin teurastusta lukuun ottamatta.

Menetelmällä on saatava aikaan eläinten äkillinen maserointi ja välitön kuolema. Laitteessa on oltava nopeasti pyörivät mekaanisesti toimivat tappavat terät tai murskaavat polystyreeniset ulokkeet. Laitteen toimintakyvyn on oltava sellainen, että kaikki eläimet kuolevat välittömästi, vaikka niitä olisi suuri määrä.

Keskeiset parametrit, jotka pitää kirjata toimintaohjeistoon:

 • Lopetettavan erän enimmäiskoko
 • Terien välinen etäisyys ja kierrosluku
 • Mittaus ylikuormituksen välttämiseksi

 

Niskanmurto

Niskanmurto aiheuttaa niskan manuaalisen tai mekaanisen venytyksen ja väännön seurauksena aivojen verenkierron estymisen ja hapenpuutteen. Menetelmää saa käyttää siipikarjalle, jonka elopaino on enintään 5 kg. Menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Niskanmurtoa ei saa käyttää rutiinimenetelmänä, vaan ainoastaan silloin, kun ei ole käytettävissä muita tainnutusmenetelmiä. Menetelmää ei saa käyttää teurastamoissa muutoin kuin tainnuttamisen varamenetelmänä.

Kukaan henkilö ei saa lopettaa manuaalisella niskanmurrolla enempää kuin 70 eläintä päivässä. Manuaalista niskanmurtoa ei saa käyttää eläimiin, joiden elopaino on enemmän kuin 3 kiloa.

Isku päähän

Päähän annettu luja ja tarkka isku aiheuttaa vakavan vaurion aivoissa. Menetelmää saa käyttää vain enintään 5 kg painaville porsaille, karitsoille, kileille, kaneille, jäniksille, turkiseläimille sekä siipikarjalle. Menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Menetelmää ei saa käyttää rutiinimenetelmänä, vaan ainoastaan silloin, kun ei ole käytettävissä muita tainnutusmenetelmiä. Menetelmää ei saa käyttää teurastamoissa muutoin kuin tainnuttamisen varamenetelmänä.

Kukaan henkilö ei saa lopettaa iskulla päähän enempää kuin 70 eläintä päivässä.

Keskeinen parametri, joka pitää kirjata toimintaohjeistoon: Iskun voima ja kohta

Vain päähän kohdistuva sähkötainnutus

Aivojen altistaminen sähkövirralle aiheuttaa aivosähkökäyrässä (EEG) yleistyneen epileptisen kohtauksen. Päähän kohdistuva sähkötainnutus on pelkkä tainnutusmenetelmä, joka vaatii mahdollisimman pian kuoleman varmistavan menettelyn.

Menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Elektrodit on asetettava siten, että sähkövirta kulkee eläimen aivojen läpi, ja mukautettava eläimen kokoon.

Sähkövirran vähimmäisarvot vain päähän kohdistuvassa sähkötainnutuksessa:

 • Vähintään 6 kuukauden ikäiset nautaeläimet: 1,28 A
 • Alle 6 kuukauden ikäiset nautaeläimet: 1,25 A
 • Lampaan- ja vuohensukuiset eläimet: 1,00 A
 • Siansukuiset eläimet: 1,30 A
 • Kanat: 240 mA
 • Kalkkunat: 400 mA

 

Keskeiset parametrit, jotka pitää kirjata toimintaohjeistoon:

 • Vähimmäisvirta (A tai mA)
 • Vähimmäisjännite (V)
 • Enimmäistaajuus (Hz). Tälle ei tarvitse olla omaa mittaria. Riittää, kun valmistaja on määritellyt taajuuden, jolla laite toimii ja tieto on kirjattu toimintaohjeistoon.
 • Vähimmäisaltistusaika
 • Enimmäisaika (sekuntia) tainnutuksesta verenlaskuun/lopetukseen
 • Välineiden kalibrointitiheys. Tämä pitää laitteen valmistajan ilmoittaa.
 • Miten sähkövirran kulku optimoidaan.
 • Miten estetään sähköiskut ennen tainnutusta.
 • Elektrodien paikka ja kosketuspinta-ala

 

Sähköllä tapahtuva tainnutus, jossa elektrodit kohdistetaan sekä päähän että kehoon

Kehon altistaminen sähkövirralle aiheuttaa aivosähkökäyrässä (EEG) yleistyneen epileptisen kohtauksen ja sydämen kammiovärinän tai sydänpysähdyksen. Teurastuksessa käytettäessä se on pelkkä tainnutusmenetelmä ja vaatii mahdollisimman pian kuoleman varmistavan menettelyn.

Menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Ketuilla elektrodit on asetettava suuhun ja peräsuoleen, ja lopetuksessa on käytettävä vähintään 0,3 ampeerin sähkövirtaa ja vähintään 110 voltin jännitettä ainakin kolmen sekunnin ajan. Sinsilloilla elektrodit on asetettava korvaan ja häntään, ja lopetuksessa on käytettävä vähintään 0,57 ampeerin sähkövirtaa vähintään 60 sekunnin ajan.

Lampailla ja vuohilla on käytettävä tainnutuksessa vähintään 1 ampeerin sähkövirtaa. Sioilla on käytettävä tainnutuksessa vähintään 1,30 ampeerin sähkövirtaa.

Keskeiset parametrit, jotka pitää kirjata toimintaohjeistoon:

 • Vähimmäisvirta (A tai mA)
 • Vähimmäisjännite (V)
 • Enimmäistaajuus (Hz). Tälle ei tarvitse olla omaa mittaria. Riittää, kun valmistaja on määritellyt taajuuden, jolla laite toimii ja tieto on kirjattu toimintaohjeistoon.
 • Vähimmäisaltistusaika
 • Välineiden kalibrointitiheys. Tämä pitää laitteen valmistajan ilmoittaa.
 • Miten sähkövirran kulku optimoidaan.
 • Miten estetään sähköiskut ennen tainnutusta.
 • Elektrodien paikka ja kosketuspinta-ala
 • Enimmäisaika (sekuntia) tainnuttamisesta verenlaskuun pelkän tainnuttamisen yhteydessä

 

Sähköllä tapahtuva vesitainnutus

Eläimen altistaminen vesialtaassa sähkövirralle aiheuttaa aivosähkökäyrässä (EEG) yleistyneen epileptisen kohtauksen ja sydämen kammiovärinän tai sydänpysähdyksen. Menetelmä on pelkkä tainnutusmenetelmä, jos taajuus on yli 50 Hz. Sähköllä tapahtuva vesitainnutus on lopetusmenetelmä, jos taajuus on 50 Hz tai vähemmän

Menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Eläimiä ei saa ripustaa, jos ne ovat liian pieniä vesitainnutusta varten tai jos ripustaminen voi aiheuttaa tai lisätä kipua, esimerkiksi jos eläin on näkyvästi vahingoittunut. Tällaisessa tapauksessa eläimet on lopetettava vaihtoehtoisella menetelmällä. Ripustuskoukkujen on oltava märät ennen kuin elävät linnut ripustetaan ja altistetaan sähkövirralle. Linnut on ripustettava molemmista jaloista.

Vesitainnutus on suoritettava noudattaen seuraavia sähkövirran vähimmäisarvoja (keskiarvona eläintä kohden). Eläimet on altistettava sähkövirralle vähintään 4 sekunnin ajan.

 • Taajuus < 200 Hz: Kanat 100 mA, Kalkkunat 250 mA, Ankat ja hanhet 130 mA, Viiriäiset 45 mA
 • Taajuus 200–400 Hz:Kanat 150 mA, Kalkkunat 400 mA, Ankat ja hanhet KIELLETTY, Viiriäiset KIELLETTY
 • Taajuus 400–1500 Hz: Kanat 200 mA, Kalkkunat 400 mA, Ankat ja hanhet KIELLETTY, Viiriäiset KIELLETTY

 

Keskeiset parametrit, jotka on kirjattava toimintaohjeistoon:

 • Vähimmäisvirta (A tai mA)
 • Vähimmäisjännite (V)
 • Enimmäistaajuus (Hz). Riittää, kun valmistaja on määritellyt enimmäistaajuuden, jolla laite toimii ja tieto on kirjattu toimintaohjeistoon.
 • Välineiden kalibrointitiheys. Laitteen valmistajan ilmoituksen mukaan.
 • Miten estetään sähköiskut ennen tainnutusta.
 • Miten minimoidaan kipu eläimiä ripustettaessa.
 • Miten sähkövirran kulku optimoidaan.
 • Mikä on eläimen enimmäisaika ripustettuna ennen altaaseen viemistä.
 • Mikä on kunkin eläimen vähimmäisaltistusaika.
 • Lintujen upottaminen siiven tyveen saakka.
 • Enimmäisaika (sekuntia) tainnutuksesta verenlaskuun tai lopetukseen taajuuden ollessa yli 50 Hz.

 

Hiilidioksidi suurina pitoisuuksina

Käytettäessa hiilidioksidia suurina pitoisuuksina tajuissaan olevat eläimet altistetaan välittömästi tai asteittain kaasuseokselle, joka sisältää yli 40 % hiilidioksidia. Menetelmää voidaan käyttää kuiluissa, tunneleissa, kammioissa tai ennalta sinetöidyissä rakennuksissa.

Menetelmä on pelkkä tainnutusmenetelmä sikoja teurastettaessa. Sikojen osalta menetelmä sopii teurastukseen sekä muihin lopetuksiin. Siipikarjan, näätäeläinten ja sinsillojen osalta menetelmä soveltuu muihin lopetuksiin kuin teurastukseen.

Hiilidioksidin vähimmäispitoisuuden on oltava 80 % käytettäessä menetelmää sioille, näätäeläimille sekä sinsilloille.

On huolehdittava, että hiilidioksidia ei pääse missään olosuhteissa kammioon tai tilaan, jossa eläimiä on tarkoitus tainnuttaa tai lopettaa sellaisella tavalla, että kaasu voisi aiheuttaa palovammoja tai kylmyydestä tai kosteuden puutteesta johtuvaa kiihtymystä.

Keskeiset parametrit, jotka on kirjattava toimintaohjeistoon:

 • Hiilidioksidipitoisuus
 • Altistusaika
 • Enimmäisaika (sekuntia) tainnutuksesta verenlaskuun pelkän tainnutuksen yhteydessä
 • Kaasun laatu
 • Kaasun lämpötila

 

Hiilidioksidi kahdessa vaiheessa

Käytettäessä hiilidioksidia kahdessa vaiheessa tajuissaan olevat eläimet altistetaan kaasuseokselle, joka sisältää alle 40 % hiilidioksidia, ja eläinten menetettyä tajuntansa ne altistetaan korkeammalle hiilidioksidipitoisuudelle tai hapettomuudelle.

Menetelmää saa käyttää vain siipikarjalle ja se soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Keskeiset parametrit, jotka on kirjattava toimintaohjeistoon:

 • Hiilidioksidipitoisuus
 • Altistusaika
 • Kaasun laatu
 • Kaasun lämpötila

 

Hiilidioksidi yhdessä inerttien kaasujen kanssa

Käytettäessä hiilidioksidia yhdessä inerttien kaasujen kanssa tajuissaan olevat eläimet altistetaan välittömästi tai asteittain kaasuseokselle, joka sisältää alle 40 % hiilidioksidia yhdessä inerttien kaasujen kanssa ja joka aiheuttaa hapettomuuden. Menetelmää voidaan käyttää kuiluissa, säkeissä, tunneleissa, kammioissa tai ennalta sinetöidyissä rakennuksissa.

Menetelmää saa käyttää sioille ja siipikarjalle. Menetelmä on sikojen osalta pelkkä tainnutusmenetelmä, jos altistusaika vähintään 30 % hiilidioksidia sisältävälle kaasuseokselle on alle 7 minuuttia. Menetelmä on siipikarjan osalta pelkkä tainnutusmenetelmä, jos kokonaisaltistusaika vähintään 30 % hiilidioksidia sisältävälle kaasuseokselle on alle 3 minuuttia.

Menetelmä soveltuu teurastukseen, lopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

On huolehdittava, että kaasuja ei pääse missään olosuhteissa kammioon tai tilaan, jossa eläimiä on tarkoitus tainnuttaa tai lopettaa sellaisella tavalla, että kaasut voisivat aiheuttaa palovammoja tai kylmyydestä tai kosteuden puutteesta johtuvaa kiihtymystä.

Keskeiset parametrit, jotka on kirjattava toimintaohjeistoon:

 • Hiilidioksidipitoisuus
 • Altistusaika
 • Enimmäisaika (sekutia) tainnutuksesta verenlaskuun/lopetukseen pelkän tainnutuksen yhteydessä
 • Kaasun laatu
 • Kaasun lämpötila
 • Happipitoisuus

 

Inertit kaasut

Käytettäessä inerttejä kaasuja tajuissaan olevat eläimet altistetaan välittömästi tai asteittain inertille kaasuseokselle, kuten argonille tai typelle, mikä johtaa hapettomuuteen. Menetelmää voidaan käyttää kuiluissa, säkeissä, tunneleissa, kammioissa tai ennalta sinetöidyissä rakennuksissa.

Menetelmää saa käyttää sioille ja siipikarjalle. Menetelmä on sikoja teurastettaessa pelkkä tainnutusmenetelmä. Menetelmä on siipikarjan osalta pelkkä tainnutusmenetelmä, jos altistusaika hapettomuudelle on alle 3 minuuttia. Menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

On huolehdittava, että kaasuja ei pääse missään olosuhteissa kammioon tai tilaan, jossa eläimiä on tarkoitus tainnuttaa tai lopettaa sellaisella tavalla, että kaasut voisivat aiheuttaa palovammoja tai kylmyydestä tai kosteuden puutteesta johtuvaa kiihtymystä.

Keskeiset parametrit, jotka on kirjattava toimintaohjeistoon:

 • Happipitoisuus
 • Altistusaika
 • Kaasun laatu
 • Enimmäisaika (sekuntia) tainnutuksesta verenlaskuun/lopetukseen pelkän tainnutuksen yhteydessä
 • Kaasun lämpötila

 

Hiilimonoksidi (puhdas lähde)

Käytettäessä hiilimonoksidia tajuissaan olevat eläimet altistetaan kaasuseokselle, joka sisältää yli 4 % hiilimonoksidia. Menetelmää saa käyttää turkiseläimille, siipikarjalle ja porsaille. Menetelmä soveltuu muihin lopetuksiin kuin teurastukseen.

Eläimiä on koko ajan valvottava silmämääräisesti. Eläimet on käsiteltävä yksitellen ja on varmistettava, että edellinen eläin on tajuton tai kuollut ennen kuin seuraava otetaan käsiteltäväksi. Eläimet on pidettävä kammiossa kunnes ne ovat kuolleet.

Keskeiset parametrit, jotka on kirjattava toimintaohjeistoon:

 • Kaasun laatu
 • Hiilimonoksidipitoisuus
 • Altistusaika
 • Kaasun lämpötila

 

Hiilimonoksidi muiden kaasujen kanssa

Käytettäessä hiilimonoksidia muiden kaasujen kanssa tajuissaan olevat eläimet altistetaan kaasuseokselle, joka sisältää yli 1 % hiilimonoksidia yhdessä muiden myrkyllisten kaasujen kanssa. Menetelmää saa käyttää turkiseläimille, siipikarjalle ja porsaille. Menetelmä soveltuu muihin lopetuksiin kuin teurastukseen.

Eläimiä on koko ajan valvottava silmämääräisesti. Eläimet on käsiteltävä yksitellen ja on varmistettava, että edellinen eläin on tajuton tai kuollut ennen kuin seuraava otetaan käsiteltäväksi. Eläimet on pidettävä kammiossa kunnes ne ovat kuolleet. Eläimet saa sijoittaa kammioon vasta sitten, kun hiilimonoksidin vähimmäispitoisuus on saavutettu.

Kaasua, joka on tuotettu erityisesti eläinten lopetukseen mukautetulla moottorilla, voidaan käyttää, jos lopetuksesta vastaava henkilö on aikaisemmin varmistanut, että:

 • se on jäähdytetty asianmukaisesti
 • se on suodatettu riittävästi
 • siitä on poistettu kaikki ärsyttävät aineet tai kaasut

Moottoria on testattava vuosittain ennen eläinten lopetusta.

Keskeiset parametrit, jotka on kirjattava toimintaohjeistoon:

 • Hiilimonoksidipitoisuus
 • Altistusaika
 • Kaasun lämpötila
 • Moottorin tuottaman kaasun suodatus

Ilmanpaineen alentamiseen perustuva tainnutus

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen asteittaiselle ilmanpaineen alentamiselle ja saatavilla olevan hapen vähentämiselle alle viiteen prosenttiin. Menetelmää saa käyttää broilereille, joiden elopaino on enintään 4 kg. Menetelmä soveltuu teurastukseen, joukkolopetukseen sekä muihin lopetuksiin.

Ensimmäisessä vaiheessa ilmanpaineen alenemisnopeus ei saa olla suurempi kuin paineen aleneminen 760 torrin normaalista ilmanpaineesta merenpinnan tasolla 250 torriin vähintään 50 sekunnin aikana. Toisessa vaiheessa on saavutettava 160 torrin normaali vähimmäisilmanpaine merenpinnan tasolla 210 sekunnin aikana. Paine-aikakäyrää on mukautettava sen varmistamiseksi, että kaikki eläimet taintuvat pysyvästi syklin keston aikana. Kammio on testattava vuotojen varalta ja painemittarit on kalibroitava ennen kutakin operaatiota ja vähintään joka päivä. Tallennettuja tietoja absoluuttisesta tyhjiöpaineesta, altistusajasta, ilman lämpötilasta ja kosteudesta on säilytettävä vähintään vuoden ajan.

Keskeiset parametrit, jotka on kirjattava toimintaohjeistoon:

 • Ilmanpaineen alenemisnopeus
 • Altistusaika
 • Ilman lämpötila ja kosteus

Kuolettava ruiske

Eläinlääkettä sisältävä ruiske aiheuttaa tajunnan ja tuntemiskyvyn menetyksen ja sitä seuraavan kuoleman. Menetelmä soveltuu muihin lopetuksiin kuin teurastukseen.

Keskeiset parametrit, jotka on kirjattava toimintaohjeistoon:

 • Ruiskeen laatu
 • Hyväksyttyjen lääkkeiden käyttäminen

Kaulan katkaisu

Lopetusasetusta ei sovelleta silloin, kun omistaja teurastaa siipikarjaa, kaneja ja jäniksiä teurastamon ulkopuolella omaan kulutukseensa yksityistaloudessa. Tällöin sovelletaan pelkästään kansallista lainsäädäntöä.

Kansallisesti on säädetty, että siipikarjaan kuuluva eläin, sileälastaisia lintuja kuten strutsi, emu ja nandu lukuun ottamatta, saadaan teurastaa katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella, jos eläimen omistaja teurastaa eläimen teurastamon ulkopuolella omaan kulutukseensa yksityistaloudessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2018