Siipikarjan ja kanin teurastus suoramyyntiin

Vain tietyt lopetusasetuksen vaatimukset koskevat siipikarjan, kanien ja jänisten teurastusta maatilalla silloin, kun tuottaja toimittaa niiden lihan pieninä määrinä suoraan loppukuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat sen tuoreena lihana suoraan loppukuluttajalle. Tällaista toimintaa koskevat vain seuraavat lopetusasetuksen vaatimukset:

  • Eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana.
  • Eläimiä saa lopettaa vasta tainnuttamisen jälkeen lopetusasetuksen liitteessä I säädettyjen menetelmien ja näiden menetelmien soveltamiseen liittyvien erityisvaatimusten* mukaisesti. Tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä eläimen kuolemaan saakka. Niitä lopetusasetuksen liitteessä I tarkoitettuja menetelmiä, jotka eivät johda välittömään kuolemaan (niin sanottu pelkkä tainnuttaminen), on seurattava mahdollisimman pian kuoleman varmistava menettely, kuten verenlasku.
  • Eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet voidaan antaa vain sellaisten henkilöiden tehtäväksi, joilla on tarvittava kelpoisuus suorittaa kyseiset tehtävät aiheuttamatta eläimille vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä.

*Huomioi, että käytettävän lopetusmenetelmän tulee soveltua rutiinikäyttöön. Niskanmurto ja isku päähän eivät ole sallittuja lopetusmenetelmiä kun eläimiä teurastetaan myytäväksi. 

Tällä tavoin tilalla teurastettavien eläinten enimmäismäärää ei ole EU-tasolla vahvistettu, mutta Suomessa on päädytty noudattamaan elintarvikelainsäädännön mukaista niin sanotun vähäriskisen toiminnan enimmäismäärää.

Edellä mainittujen vaatimusten mukaan teurastettua siipikarjan lihaa voi joko luovuttaa suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin yhteensä enintään 40 000 kiloa vuodessa. Tämä vastaa esimerkiksi 40 000 kanaa, 60 000 kanaa pienempää lintua, 18 000 ankkaa, 9 000 hanhea tai 4 500 kalkkunaa. Tilalla teurastetun tuotantokanin lihaa voi joko luovuttaa suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin yhteensä enintään 20 000 kania vastaavan määrän vuodessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.9.2020