Kasvinterveyden valvonta

HUOM. EU:n kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019 alkaen. Lue lisää mm. omavalvonnasta ja kasvipassin käyttöön tulevista muutoksista.  

Ruokavirasto vastaa kasvinterveyden valvonnasta, eli lainsäädännössä karanteenituhoojiksi määriteltyjen kasvitautien ja tuholaisten leviämisen estämisestä ja todettujen esiintymien hävittämisestä. 

Karanteenituhoojat ovat kasvitauteja ja tuholaisia, jotka voisivat Suomeen levitessään aiheuttaa merkittävää vahinkoa maa- ja metsätaloudelle tai ympäristölle. Tämän vuoksi esiintymien havaitseminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää. Ruokavirasto ja ELY-keskukset tekevät tarkastuksia perunantuotannossa, puutarhatuotannossa, metsissä sekä puutavaran ja puisen pakkausmateriaalin tuotannossa. Lisäksi tarkastuksia tehdään kasveille ja kasvituotteille EU:n sisämarkkinoilla sekä maahantuonnissa ja viennissä.

Ajankohtaista kasvinterveydestä