Kasvinterveyden valvonta

HUOM. EU:n kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019 alkaen. Lue lisää mm. omavalvonnasta ja kasvipassin käyttöön tulevista muutoksista.  

Ruokavirasto vastaa kasvinterveyden valvonnasta, eli lainsäädännössä säädeltyjen kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi tehtävästä työstä. Karanteenituhoojat ovat kasvitauteja ja tuholaisia, jotka voisivat Suomeen levitessään aiheuttaa merkittävää vahinkoa maa- ja metsätaloudelle tai ympäristölle. Tämän vuoksi esiintymien havaitseminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää. 

Ajankohtaista kasvinterveydestä