Elintarvikkeiden nimisuojan valvontahanke 2018

Valtakunnallisen elintarvikkeiden nimisuojan valvontahankkeen tarkoituksena oli kehittää nimisuojan valvontaa Suomessa ja lisätä valvontaviranomaisten kykyä havaita nimisuojaan liittyviä epäkohtia ja puuttua niihin valvonnallisin keinoin. Nimisuojan valvonnan kehittämisellä turvataan myös kuluttajan oikeus saada alkuperältään ja laadultaan aitoja tuotteita sekä varmistetaan toimijoiden tasavertainen kilpailuasetelma nimisuojattujen elintarvikkeiden kaupassa.

Elintarvikkeiden nimisuojan valvontahanke 2018 -raportti pdf

Sivu on viimeksi päivitetty 2.12.2019