Oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 2018 ja 2019

Kunkin EU:n jäsenmaan on tarkistettava oliiviöljyjen pakkausmerkintöjen oikeellisuus ja paikkansapitävyys sekä erityisesti se, vastaako tuotteen myyntinimitys (öljyluokka) pakkauksen sisältöä. Tuhatta jäsenmaassa kaupan pidettyä oliiviöljytonnia kohden on tehtävä vuosittain vähintään yksi vaatimustenmukaisuustarkastus (Komission asetus (ETY) N:o 2568/1991, 2 a art). Komission mukaan Suomessa olisi tehtävä vuosittain neljä oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuustarkastusta.

Oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 2018 ja 2019 pdf

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.10.2020