Öljysiementen kartoitus- ja valvontahanke

Erilaisten öljysiementen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Tämä johtuu mm. siitä, että niiden käyttöä on suositeltu eri väestöryhmien ruokasuosituksissa. Eviran, osittain yhdessä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa toteuttamassa kartoitus- ja valvontahankkeessa tutkittiin Suomessa markkinoilla olevien öljykasvien siementen (kuorittu auringonkukansiemen, kokonainen pellavansiemen, kokonainen seesaminsiemen, kuorittu seesaminsiemen, kuorittu kurpitsansiemen, kuorittu pinjansiemen, kokonainen chiansiemen, kokonainen hampunsiemen, kuorittu hampunsiemen ja unikonsiemen) ravitsemuksellista koostumusta ja raskasmetallipitoisuuksia. Tutkituista näytteistä analysoitiin peruskoostumus (rasva, proteiini, vesi, tuhka, ravintokuitu), rasvahappokoostumus, E-vitamiini, kivennäis- ja hivenaineet (kalsium, mangaani, rauta, sinkki, seleeni) sekä raskasmetallit (alumiini, arseeni, kadmium, kromi, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy).

Öljysiementen kartoitus- ja valvontahanke osoitti, että öljykasvien siemenet ovat mm. hyviä tyydyttymättömän rasvan ja kuidun lähteitä ja siten ravitsemuksellisesti suositeltava osa monipuolista, vaihtelevaa ja kohtuullista ruokavaliota. Öljykasvien siemeniin voi kuitenkin kertyä raskasmetalleja, erityisesti nikkeliä ja kadmiumia, joten jo aikaisemmin annetut turvallisen käytön ohjeet öljysiementen käytöstä ovat edelleen tarpeen niin aikuisten kuin lastenkin ruokavaliossa, mutta näiden ohjeiden sanamuotoa on tarpeen hieman tarkentaa. Näin ollen Evira on tarkentanut öljykasvien siemeniä koskevia turvallisen käytön ohjeita tutkimuksen perusteella seuraavasti:

Öljykasvien siemenet (esimerkiksi pellavan-, pinjan-, chian-, hampun-, seesamin-, kurpitsan-, unikon- ja auringonkukansiemenet)

  • Aikuiset: Enintään 2 rkl (n. 15 g) öljykasvien siemeniä päivässä siemenlajeja vaihdellen.
  • Raskaana olevat, Imettävät: Öljysiemeniä sellaisenaan, rouheena tai liotettuna ei käytetä raskauden eikä imetyksen aikana esimerkiksi ummetuksen hoitoon. Pienet määrät öljysiemeniä esimerkiksi leivissä eivät ole haitaksi.
  • Imeväisikäiset: Ei käytetä
  • 1-6-vuotiaat: Enintään 1 rkl (noin 6-8 g) päivässä siemenlajeja vaihdellen.
  • Ohjeen peruste: Öljykasveilla on luontainen ominaisuus kerätä siemeniinsä maaperän raskasmetalleja, erityisesti nikkeliä ja kadmiumia.
  • Nikkeliallergikkojen on syytä keskustella öljykasvien siementen käytöstä terveydenhuollon ammattilaisten, esimerkiksi hoitavan lääkärin kanssa.

Määrärajoitus on tarpeen, paitsi siementen korkean energiapitoisuuden, myös niiden raskasmetallipitoisuuden vuoksi. Erityisesti kuluttajien on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että päivittäinen käyttömäärä ei ylittäisi annettuja turvallisen käytön ohjeita, vaikka öljysiemeniä käytetäänkin nykyisin erilaisissa tarkoituksissa (salaattien lisäke, leivonta jne.). Lisäksi tiedetään, että öljykasvien siemenissä voi esiintyä mahdollisesti myös muita haitta-aineita, kuten hometoksiineja. Noudattamalla annettuja turvallisen käytön ohjeita, ei kuluttajien ole syytä huolestua myöskään näiden yhdisteiden liiallisesta saannista. Turvallisen käytön ohjeet sisältävät myös suosituksen öljysiemenien käytöstä lajeja vaihdellen. Tämä on toteutettavissa helposti esimerkiksi siemensekoituksia käyttämällä. Nyt tarkennettuja turvallisen käytön ohjeita voi olla syytä tarkistaa edelleen mahdollisen tieteellisen riskinarvioinnin jälkeen, jota ei tämän tutkimuksen yhteydessä tehty.

Annetuista turvallisen käytön ohjeista huolimatta, hankkeessa saadut tulokset osoittavat, että yksinään niiden avulla ei voida täydellisesti varmistua siitä, että öljysiementen käyttö on kuluttajille turvallista pitkän aikavälin haittavaikutukset huomioiden. Tästä syystä elintarvikealan toimijoiden on syytä toteuttaa omat riskinhallinnalliset toimenpiteensä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Tulosten perusteella niiden elintarvikealan toimijoiden, joilla on öljysiemeniin kohdistuvaa toimintaa (esim. viljely, pakkaaminen, tuonti, jakelu, käyttö) on syytä ottaa omavalvonnassaan huomioon myös raskasmetallit (erityisesti nikkeli ja kadmium). Omavalvonnan avulla tulee varmistua siitä, että markkinoille saatettavat elintarvikkeet ovat turvallisia, myös mahdolliset pitkäaikaiset haittavaikutukset huomioiden.

Hankkeen aikana saatiin runsaasti uutta, mittauksiin perustuvaa tietoa öljysiementen koostumuksesta. Saadut tulokset täydennetään elintarvikkeiden kansalliseen koostumustietopankkiin Fineliin, jossa aikaisemmat tulokset öljysiementen osalta ovat olleet suurelta osin laskennallisia. Uudet analyysitulokset tarkentavat ja täydentävät Finelin tietoja siemenistä. Tässä raportissa on verrattu saatuja tuloksia Finelissä aikaisemmin olleisiin arvoihin ja niiden välillä havaittiin selviä poikkeavuuksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.9.2019