Toiminta

Lannoitealan toimijan on ilmoittauduttava Ruokaviraston lannoitejaoston ylläpitämään valvontarekisteriin, silloin kun toiminta on jotakin seuraavista:

  • valmistus myyntiä tai luovuttamista varten,
  • eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely omaan käyttöön (ei koske lantaa),
  • markkinoille saattaminen eli myynti ja luovutus,
  • tuonti toisesta EU:n jäsenvaltiosta eli sisämarkkinakauppa sekä
  • maahantuonti EU:n ulkopuolelta. 

Valmistamiseksi katsotaan myös lannoitevalmisteena käytettävien teollisuuden sivutuotteiden ja jätejakeiden muodostuminen muiden prosessien yhteydessä.

Rekisteröitymistä ei edellytetä toimijalta, joka ainoastaan varastoi, kuljettaa tai jälleenmyy lannoitevalmisteita. Rekisteröitymistä ei myöskään edellytetä toimijalta, joka valmistaa vuodessa korkeintaan 50 tonnia tuhkalannoitteita tai korkeintaan 400 kuutiometriä pakkaamattomia  maaparannusturpeita, orgaanisia maanparannusaineita,  maanparannusaineena sellaisenaan käytettäviä sivutuotteita tai pakkaamattomia kasvualustoja. Poikkeuksena tähän on eläinperäisten lannoitevalmisteiden  valmistaminen tai varastointi, joka edellyttää aina hyväksyntää.

Rekisteröitymisestä peritään hinnaston mukainen maksu. 

Toiminta edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

Lannoitevalmisteiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä tuoteseloste- ja pakkausmerkintävaatimukset löytyvät kohdasta lannoitteet ja lannoitevalmisteet.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2021