TRACES

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. TRACES on kehitetty varmentamaan elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. TRACES on laajentumassa myös vientiin siten, että joihinkin maihin vietävien elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden terveystodistukset laaditaan TRACESin avulla.

Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa jäsenmaissa oman maan kielellä. Terveystodistuksia vastaanottavassa maassa tiedot saadaan näkymään kyseisen maan kielellä riippumatta siitä, millä kielellä ne alun alkujaan tehtiin.

Ohjelman käyttö

EU:n sivuilta saa yksityiskohtaiset ohjeet ohjelman käytöstä, katso linkkillista alla.

Esimerkiksi CVEDin ( Common Veterinary Entry Document) teosta löytyy ohjeet ja video klikkaamalla polkua Kirjasto -> Manuals -> CVED, CED, DECLAR, CHEDPP official entry document, by EU/EFTA -> Official entry documents Part I / video CVED-CED-DECLAR-CHEDPP. Samoihin ohjeisiin pääsee myös kirjautumisen jälkeen TRACESin oikean yläkulman linkistä ’Tietoja’.

Lisää TRACESista

TRACES on käyttäjäystävällinen. Muun muassa kerran tehtyä todistusmallia ei tarvitse kirjoittaa kokonaan uudelleen vaan aikaisemmin luotua vastaavaa todistusta voidaan käyttää pohjana. Jo hyväksytty todistus voidaan helposti korvata uudella todistuksella, jos lähetyksen tiedot ovat muuttuneet ja uudesta todistuksesta on yhteys korvattuun todistukseen. Ohjelman kautta on mahdollista hakea aikaisemmin täytettyjä todistusmalleja.

TRACES ohjelman kautta voi hakea tietoa lainsäädännöstä. Ohjelma sisältää myös mahdolliset tiedot eläintautitapausten vuoksi annetuista suojapäätöksistä, jotka voivat aiheuttaa rajoituksia tai sisältää lisäehtoja sisämarkkinakaupassa tai tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista.

TRACES on turvallinen. Käyttäjäprofiilien ansiosta vain sellaiset käyttäjät, jotka ovat oikeutettuja johonkin tietoon pääsevät sen näkemään. Ohjelma ei lähetä tietoja vaan ainoastaan sähköpostiviestin asianomaiselle toimijalle, niin että hän tietää mennä ohjelman kautta katsomaan viestin tarkoittamia tietoja. Turvallisuussyistä vain viranomaiset näkevät tietoja eri maissa toimivista yrityksistä; taloudelliset toimijat eivät niitä pääse näkemään. Yritysten rekisteröityminen ohjelman käyttäjäksi tapahtuu vain ao. jäsenmaan viranomaisten suostumuksella (Suomessa Ruokavirasto, läänineläinlääkärit ja rajaeläinlääkärit).

TRACES toimii internetissä, ja sitä ylläpitää komissio. TRACES-ohjelmaa käyttävät sekä viranomaiset että yritykset. Eri tason toimijoille määritetään erilaiset profiilit, mikä määrää millaisia toimenpiteitä kyseinen toimija voi tehdä ja mitä tietoa katsoa.