TRACES-järjestelmä

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. TRACES on kehitetty varmentamaan muun muassa elävien eläinten, kasvien ja rehun sekä eläin-, luomu-, kasvi- ja puutuotteiden jäljitettävyys ja valvonta.  Tracesia käytetään niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa (eläimet ja eläinperäiset tuotteet) kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista sekä viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin. Järjestelmää ylläpitää Euroopan komissio, ja sitä käyttävät viranomaiset ja yritykset.

TRACES-järjestelmä on käyttäjäystävällinen ja turvallinen

TRACES-ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa jäsenmaissa oman maan kielellä. Terveystodistuksia ja tuonti-ilmoituksia vastaanottavassa maassa tiedot saadaan näkymään kyseisen maan kielellä riippumatta siitä, millä kielellä ne alun alkujaan tehtiin. Kerran tehtyä todistus- tai ilmoitusmallia ei tarvitse kirjoittaa kokonaan uudelleen vaan aikaisemmin luotua vastaavaa todistusta voidaan käyttää pohjana. Jo hyväksytty todistus voidaan helposti korvata uudella todistuksella, jos lähetyksen tiedot ovat muuttuneet ja uudesta todistuksesta on yhteys korvattuun todistukseen. Ohjelman kautta on mahdollista hakea aikaisemmin täytettyjä todistusmalleja.

Käyttäjäprofiilien ansiosta vain sellaiset käyttäjät, jotka ovat oikeutettuja johonkin tietoon pääsevät sen näkemään. Ohjelma ei lähetä tietoja vaan ainoastaan sähköpostiviestin asianomaiselle toimijalle, niin että hän tietää mennä ohjelman kautta katsomaan viestin tarkoittamia tietoja. Turvallisuussyistä vain viranomaiset näkevät tietoja eri maissa toimivista yrityksistä; taloudelliset toimijat eivät niitä pääse näkemään. Yritysten rekisteröityminen ohjelman käyttäjäksi tapahtuu vain ao. jäsenmaan viranomaisten suostumuksella (Suomessa Ruokavirasto).

Traces-käyttöliittymä vaihtelee tuotavan tuotteen mukaan

Tällä hetkellä on menossa siirtymäaika, jolloin sekä TRACES Classic (eli vanha TRACES) ja TRACES-NT toimivat rinnakkain. Nämä ovat kokonaan erillisiä järjestelmiä eikä tieto liiku järjestelmien välillä. Siksi järjestelmiin tulee rekisteröityä erikseen.

Jotta tuonti olisi mahdollisimman sujuvaa, kannattaa tutustua tarkemmin yksityiskohtaisempiin tietoihin rekisteröitymisestä, käytöstä ja neuvonnasta sektorikohtaisilla sivuilla:

Taulukossa tarkemmat tiedot eri tuotteiden käsittelystä eri traces-järjestelmissä.
Sektori Todistus Mitä koskee Sähköposti Verkko-
sivut
Käytössä oleva järjestelmä
Rehut CHED-D Tehostetussa valvonnassa olevat muut kuin eläinperäiset
rehut (esim. pähkinät)
rehutuonti@
ruokavirasto.fi
Rehut TracesNT
Kasvit CHED-PP Istutettavaksi tarkoitetut kasvit (mm. siemenet, pistokkaat, ruukkukasvit), kasvituotteet, puutavara (mm. pyöreä puu, hake, sahatavara) kasvinterveys.traces@
ruokavirasto.fi
Kasvit TracesNT
EU:n ulko-
puolelta tuotavat eläimet ja eläin-
peräiset tuotteet
CHED-A,
CHED-P
EU:n ulko-
puolelta tuotavat eläinperäiset elintarvikkeet,
rehut ja sivu-
tuotteet
(mm. verestä saadut
tuotteet)
rajatarkastus@
ruokavirasto.fi
Eläimet ja eläin-
peräiset tuotteet
TracesNT/ Traces Classic
Eläinten sisä-
markkina-siirrot
INTRA Tietyt eläimet,
niiden sukusolut
ja alkiot EU:n sisämarkkina-
kaupassa
EU-elain@
ruokavirasto.fi
Eläinten sisä-
markkina-siirrot
Traces Classic/INTRA
Eläimistä saatavat sivu-
tuotteet
DOCOM
(Kaupallinen asiakirja)
Eläimistä saatavien sivutuotteiden
(lk 1 ja 2
sekä PAP) sisämarkkina-
kauppa
abp@ruokavirasto.fi Eläimistä saatavat sivu-
tuotteet
Traces Classic
Luomu COI/
Tarkastus-
sertifikaatti
Kaikki yllä mainitut tuotteet,
joilla on luomu-
status
luomuelintarvike@
ruokavirasto.fi
Luomu TracesNT
FLEGT FLEGT Indonesiasta FLEGT-luvalla tuotava puuperäiset tuotteet tuovi@ruokavirasto.fi FLEGT-
lupa-järjestelmä
TracesNT

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.5.2020