TRACES-järjestelmä

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. TRACES on kehitetty varmentamaan muun muassa elävien eläinten, kasvien ja rehun sekä eläin-, luomu-, kasvi- ja puutuotteiden jäljitettävyys ja valvonta.  Tracesia käytetään niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa (eläimet ja eläinperäiset tuotteet) kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista sekä viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin. Järjestelmää ylläpitää Euroopan komissio, ja sitä käyttävät viranomaiset ja yritykset.

TRACES-järjestelmä on käyttäjäystävällinen ja turvallinen

TRACES-ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa jäsenmaissa oman maan kielellä. Terveystodistuksia ja tuonti-ilmoituksia vastaanottavassa maassa tiedot saadaan näkymään kyseisen maan kielellä riippumatta siitä, millä kielellä ne alun alkujaan tehtiin. Kerran tehtyä todistus- tai ilmoitusmallia ei tarvitse kirjoittaa kokonaan uudelleen vaan aikaisemmin luotua vastaavaa todistusta voidaan käyttää pohjana. Jo hyväksytty todistus voidaan helposti korvata uudella todistuksella, jos lähetyksen tiedot ovat muuttuneet ja uudesta todistuksesta on yhteys korvattuun todistukseen. Ohjelman kautta on mahdollista hakea aikaisemmin täytettyjä todistusmalleja.

Käyttäjäprofiilien ansiosta vain sellaiset käyttäjät, jotka ovat oikeutettuja johonkin tietoon pääsevät sen näkemään. Ohjelma ei lähetä tietoja vaan ainoastaan sähköpostiviestin asianomaiselle toimijalle, niin että hän tietää mennä ohjelman kautta katsomaan viestin tarkoittamia tietoja. Turvallisuussyistä vain viranomaiset näkevät tietoja eri maissa toimivista yrityksistä; taloudelliset toimijat eivät niitä pääse näkemään. Yritysten rekisteröityminen ohjelman käyttäjäksi tapahtuu vain ao. jäsenmaan viranomaisten suostumuksella (Suomessa Ruokavirasto).

TRACES päivittymässä uuteen TRACES-NT-järjestelmään vaiheittain

TRACES-järjestelmä on päivittymässä uuteen TRACES-NT-järjestelmään. Ensimmäisenä TRACES-NT-järjestelmään ovat siirtyneet tuontiasiakirjat EU:n ulkopuolisten maiden osalta. Viennin ja sisämarkkinoiden asiakirjoissa käytetään edelleen vanhaa TRACES Classic -järjestelmää.

TRACES-NT-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. NT on lyhenne sanoista New Technology. Siirtymäaikana TRACES Classic (eli vanha TRACES) ja TRACES-NT toimivat rinnakkain. Nämä ovat kokonaan erillisiä järjestelmiä eikä tieto liiku järjestelmien välillä, ja siksi järjestelmiin tulee rekisteröityä erikseen. Saman sähköpostiosoitteen voi rekisteröidä molempiin järjestelmiin. Viennin ja sisämarkkinoiden asiakirjat siirtyvät TRACES-NT-järjestelmään tämänhetkisten tietojen mukaan vuoden 2021 aikana.

Käyttöliittymä vaihtelee tuotavan tuotteen mukaan

TRACESin käyttöliittymä vaihtelee tuotavan tuotteen mukaan. Sen vuoksi kannattaa tutustua tarkemmin yksityiskohtaisempiin tietoihin rekisteröitymisestä, käytöstä ja neuvonnasta sektorikohtaisilla sivuilla:  

  • Eläimet ja eläinperäiset tuotteet (CVED, INTRA)
  • Kasvit ja kasvituotteet (CHED-PP)
  • Lannoitteet
  • Luomu (eCOI / Tarkastussertifikaatti)
  • Puu ja puutuotteet (CHED-PP ja EUTR-ilmoituksen nimi)
  • Ei-eläinperäiset riskirehut (CHED-D)
     

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.1.2020