Euraasian talousliitto

Konttiin on pakattu tietoa näistä Euraasian talousliiton maista:

Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä ja Venäjä muodostavat Euraasian talousliiton. Talousliiton tarkoituksena on muun muassa tuotteiden vapaa liikkuminen näissä maissa. Kaikki Euraasian talousliiton jäsenmaat ovat WTO:n jäsenmaita lukuun ottamatta Valko-Venäjää.

Vientivaatimukset vaihtelevat tuoteryhmittäin

Jos haluat viedä Euraasian talousliiton maihin eläviä eläimiä, eläinperäisiä elintarvikkeita tai rehuja, on yrityksesi pääsääntöisesti kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään ja viejälaitokset on hyväksyttävä vientiin. Tämä koskee sekä tuotteen valmistajaa että varastoijaa.

Kun yrityksesi vie eläviä eläimiä, eläinperäisiä elintarvikkeita tai rehuja Euraasian talousliiton maihin, tarvitset mahdollisen laitoshyväksynnän lisäksi erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Eläinlääkintötodistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Euraasian talousliiton kanssa sovitut eläinlääkintötodistukset

Löydät EU-komission ja Euraasian talousliiton sopimat eläinlääkintötodistusmallit tältä sivulta. Huomaa, että usean Euraasian talousliiton maan kanssa on sovittu myös maakohtaisista todistuksista. Löydät ne kunkin maan sivuilta. 

Todistukset ovat joko turvapaperimallisia tai TRACES-todistuksia.Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa turvapaperitodistuspohjan Ruokavirastosta. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä. Venäjän osalta alla olevat eläinlääkintötodistukset tulee jatkossa täyttää TRACES-järjestelmässä

Eläinperäiset elintarvikkeet

Eläinperäiset rehut

Elävät eläimet, alkiot  ja sukusolut

Lisätodistukset

Joidenkin eläinlääkintötodistusten mukaan tarvitaan lisätodistus esimerkiksi eläintautitilanteesta. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa lisätodistuspohjan Ruokavirastosta.

Pre-export-todistukset

Jos tuotteesi sisältää toisesta EU-maasta tullutta eläinperäistä raaka-ainetta, tarvitset yleensä pre-export-todistuksen raaka-ainetta valmistavalta laitokselta. Jos yrityksesi vie toiseen EU-maahan suomalaisia eläviä eläimiä tai eläinperäisiä elintarvikkeita, raaka-aineita tai rehuja, jotka viedään sellaisenaan tai jalostettuna Euraasian talousliittoon, tarvitset sisämarkkinakaupassakin erän mukaan pre-export-todistuksen. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Eläinperäiset elintarvikkeet ja raaka-aineet

Eläinten rehut

Elävät eläimet

Forma-todistukset

Kaikkien eläimien tai eläimistä saatavien tuotteiden vientiin ei ole olemassa EU:n ja Euraasian talousliiton sopimaa eläinlääkintötodistusta. Tällöin käytetään kansallisesti sovittuja niin kutsuttuja forma-todistuksia, joiden sisältö perustuu Euraasian talousliiton sisäisessä kaupassa käyttämien vientitodistusten sisältöön ja vaatimuksiin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.