Elintarvikkeiden vienti

Viennin lähtökohtana on, että noudatat toiminnassasi EU:n ja kansallista lainsäädäntöä. Jotta yrityksesi voi viedä elintarvikkeita EU:n ulkopuolelle, sen on oltava rekisteröitynyt ja tarvittaessa hyväksytty toimimaan Suomessa. Jos olet viemässä eläinperäisiä elintarvikkeita, rekisteröidy myös Ruokaviraston viejärekisteriin. Noudata ATP-sopimusta, kun viet helposti pilaantuvia elintarvikkeita Suomesta EU:n ulkopuolelle.

Vientiehdot ovat kohdemaa- ja tuotekohtaisia

Kohdemaan viranomaiset määrittävät ehdot, joilla elintarvikkeiden vienti voi tapahtua. Kohdemaa voi esimerkiksi edellyttää, että vietävät tuotteet valmistetaan ja varastoidaan kohdemaan viranomaisen hyväksymissä laitoksissa. Selvitä omaa vientituotettasi koskevat ehdot hyvissä ajoin! Suomen ja EU:n eläin- ja kasvitautitilanne voi vaikuttaa vientiehtoihin. Taudin puhjetessa vaatimukset saattavat muuttua nopeasti.

Huomioi, että kohdemaalla saattaa olla EU- ja kansallisesta lainsäädännöstämme poikkeavaa lainsäädäntöä myös esimerkiksi

  • tuotteen koostumuksesta ja sallituista raaka-aineista
  • pakkausmerkinnöistä
  • sallituista ravitsemus- ja terveysväitteistä
  • uuselintarvikkeista.

Vientitietomme on koottu Konttiin

Kontti-taulukosta voit etsiä vientitietoa maanosan, maan tai tuotteiden perusteella. Linkeistä saat lisätietoa Suomen ja eri maiden välisistä elintarvikeviennin sopimuksista, vientivaatimuksista ja käytössä olevista todistuksista. Kontti-taulukko julkaistaan tammikuun aikana.

Markkinoillepääsy-sarakkeen selitteet Todistusmalli-sarakkeen selitteet

1–2 = Vienti on mahdollista

❶ sopivalla vientitodistuksella. Ota yhteys omaan valvojaasi. Huom! Kohdemaa voi edellyttää viejän tai tuotteen rekisteröintiä.
❷ mutta kohdemaan on ensin hyväksyttävä viejälaitos. Ota yhteys Ruokavirastoon.

3–4 = Vienti ei ole vielä mahdollista.

❸ Neuvottelut markkinoillepääsystä ovat kesken.
❹ Viennin aloittaminen vaatisi markkinoillepääsyhankkeen.

EU = todistuksesta sovittu EU:n ja kohdemaan viranomaisen kesken

FI = todistuksesta sovittu Suomen ja kohdemaan viranomaisen kesken

KOHDEMAA = todistusmalli kohdemaan viranomaisilta

Y = Ruokaviraston yleinen eläinlääkintötodistus. Varmista, että kohdemaa hyväksyy todistusmallin.

 

Taulukon sarakkeita voi suodattaa aiheittain, jolloin ne järjestyvät A-Ö. Voit myös käyttää oikean ylälaidan hakutoimintoa.

Kontti-taulukko on koottu useista eri tietolähteistä. Pyrimme aina käyttämään luotettavaa, ajankohtaista tietoa. Emme kuitenkaan voi taata esitettyjen tietojen virheettömyyttä.