Hur påverkas exporten av Brexit

Det aktuella läget

Storbritannien har lämnat Europeiska unionen den 31 januari. I och med utträdesavtalet inleds en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s nuvarande bestämmelser att tillämpas medan det förs förhandlingar om den framtida relationen.

EU:s och Storbritanniens framtida relation

Målet är att villkoren för den kommande relationen träder i kraft när övergångsperioden tar slut. Tidtabellen är mycket snäv och därför kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta. 

Export av växter och växtprodukter i händelse av ett avtalslöst läge

I händelse av ett avtalslöst läge kan Storbritannien kräva ett sundhetscertifikat för de växter och växtprodukter för vilka växtpass används inom EU. Värdväxterna för karantänskadegörare är sådana.

Export av animaliska produkter och levande djur, i händelse av ett avtalslöst läge

Enligt DEFRAs (Department for Environment Food & Rural Affairs) webbplats:

  • Storbritanniens nya elektroniska anmälningssystem (IPAFFS) behöver inte användas.
  • I Storbritannien verkande importörer ska lämna en importanmälan 24 h innan försändelsen anländer till Storbritannien, då levande djur, könsceller eller embryon importeras från EU till Storbritannien.
  • I Storbritannien verkande importörer ska lämna en importanmälan om animaliska biprodukter som åtföljs av ett handelsdokument i det stadium, då partiet anländer till Storbritannien.
  • Då en importanmälan krävs, får importören från APHA (Animal & Plant Health Agency) ett UNN-nummer (Unique Notification Number), som ska införas i handelsdokumentet eller veterinärintyget (då ett sådant intyg ska användas).
Sidan har senast uppdaterats 4.2.2020