Brexits påverkan på export

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Storbritannien. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Allmänt om nya exportförfaranden

Export av vissa produkter till Storbritannien från EU är eller kommer att bli förbjuden eller begränsad. Läs  mer om livsmedelsexport på UK's webbplats.

Företag i EU som vill importera produkter från Storbritannien eller exportera produkter till Storbritannien måste se till att de har det Eori-nummer som krävs (de ekonomiska aktörernas registreringsnummer och identifikationsnummer) i tullformaliteterna.

Nordirland kommer även fortsättningsvis att omfattas av unionens regler om varor och unionens tullkodex. Reglerna för mervärdesskatt och punktskatter gäller alla varor som förs in i eller ut från Nordirland.

Tidplan för nya exportförfaranden

De nya exportförfarandena  kommer att träda i kraft i olika faser.

Krav som inkommit under 2021eller från januari 2022:

 • För växter och växtprodukter med hög risk träder bestämmelserna om förhandsanmälan, sundhetscertifikat och kontroller i kraft. Växter och växtprodukter med hög risk är: växter för plantering, potatis, vissa fröer, virke, begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner.
 • Träemballage måste uppfylla ISPM 15-kraven.
 • Vid export av fiskeriprodukter förutsätts importkontroll. För fisk fångad i havet kan även fångstintyg krävas.
 • Levande djur och könsceller från djur som exporteras till Storbritannien ska vara försedda med djurhälsointyg. Intygen finns i TRACES-systemet. Importören ska anmäla partiet i förväg via Storbritanniens nya elektroniska anmälningssystem (IPAFFS). 
 • Animaliska biprodukter med hög risk som exporteras från EU till Storbritannien ska åtföljas av ett handelsintyg som kan skapas i det TRACES-systemet.
 • Ett UNN-nummer (Unique Notification Number) krävs vid export av levande djur och könsceller från djur samt vid export av animaliska produkter med skyddsbeslut. Importören får UNN-numret från APHA (Animal & Plant Health Agency). I intyg som görs i TRACES läggs UNN-numret till i punkt 1.2.a (NT).
 • Levande djur och produkter av animaliskt ursprung måste anmälas i förväg via IPAFFS när de importeras från EU till Storbritannien.
 • Föranmälan i PEACH systemet och dokumentinspektioner börjar gälla för växter och växtprodukter med låg risk. Dessa produkter inkluderar, men är inte begränsade till, vissa frukter, grönsaker, vissa snittblommor och ett visst korn. Mer information om växtexport finns på UK:s webbplats.

Kommande krav (schemat fortfarande öppet):

 • Export av råmalet kött och råa köttprodukter till Storbritannien kan förbjudas.
 • Kravet om att använda en tillåten införselort (gränsövergångsställe).
 • Hälsointyg och gränskontroller för följande produktkategorier:
  • reglerad animaliska biprodukter
  • kött och köttprodukter
  • andra högrisklivsmedel som inte är av animaliskt ursprung
  • mjölkprodukter
  • vissa kombinationsprodukter*
  • fiskprodukter
  • andra reglerade produkter av animaliskt ursprung (POAO)
 • Växtskyddsintyg för export av växter. Mer information  finns på UK's webbplats.

*Kombinerade produkter där andelen animaliska produkter är <50 % och inte innehåller kött alls och uppfyller kraven i artikel 6 i beslut 2007/275 är undantagna från gränskontroller av andra produkter av animaliskt ursprung. Sådana produkter inkluderar konfektyr, makaroner, kakar etc.

Djurhälsointyg för animaliska produkter utfärdas i TRACES-systemet

Utfärdandet av exportlicenser har flyttat helt från det gamla Traces Classic-systemet till det nya Traces-NT-systemet som tillhör EU IMSOC (Information Management System for Official Controls).

Mer information till exportföretag och tillsynsmyndigheter om hur man registrerar sig i TRACES-systemet finns här.

Anläggningsuppgifter till LMS-listan i TRACES-NT-systemet

Införandet av  anläggningsuppgifter i förteckningarna över TRACES-NT-systemet (LMS) är en förutsättning för att få ett importtillstånd från Storbritannien från och med den 1 april 2022.

Livsmedelsverket har fört över alla godkända livsmedelslokaler till LMS-listorna i TRACES-NT. Förutom livsmedelsverket regionförvaltningsverken är nationella kontaktpunkter (NCP) för LMS och kan lägga till anläggningar på LMS-listan samt ändra uppgifter på de anläggningar som redan är på listan.

Mer information om hur nya anläggningsuppgifter ska införas i TRACES NT-systemet finns i instruktionen INTRA Preparedness manual:

 • För att skapa en ny LMS-anläggning, välj Operatörer under Actors och sedan + lägg till operatör
 • Därefter lägger man till uppgifter om operatören så som de anges i listan över godkända livsmedelslokaler. Excel-listor finns här.
 • Uppgifter som krävs till listan (Namn, land, ort (postnummer), besöksadress, telefonnummer (telefonnummer finns inte i Excel och det är endast möjligt att skriva en punkt i det här fältet).
 • När de här uppgifterna är ifyllda trycker man på +lägg till verksamhet
 • I delen avsnitt väljer man sedan i en rullgardinsmeny rätt produkt under rubriken Livsmedel (EFTA/Europeiska unionen)
 • Där kan man välja mellan fjäderfäkött, kött från klövdjur, kött från hägnat vilt, köttprodukter, köttfärs och viltkött.
 • För köttprodukter kan man i olika avsnitt välja aktivitet enligt nedan:

  Avsnitt

  Aktivitet

  Fjäderfäkött, kött från klövdjur, kött från hägnat vilt.

  Styckningsanläggning, slakteri

  Köttprodukter

  Bearbetningsanläggning

  Köttfärs

  Anläggning för köttberedning, anläggning för malet kött, anläggning för maskinurbenat kött

  Viltkött

  Styckningsanläggning, vilthanteringsanläggning

  I punkten identifieringskod ska anläggningens godkännandenummer läggas till.

 • När den första aktiviteten är tillagd trycker man på den blåa knappen med ”spara”. När anläggningen är skapad på LMS-listan kan man lägga till nya aktiviteter. Efter varje tillagd aktivitet ska man trycka på ”spara”. När en ny aktivitet är tillagd ska en grön knapp med ”giltig” synas efter aktiviteten.

  Anläggningsuppgifter som är på LMS-listan kan ses utan inloggning i TRACES-NT.

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2022