Tillverkning och försäljning av ekoprodukter

Den som framställer ekologiska livsmedel ska

  • höra till Livsmedelsverkets ekokontroll
  • iakta EU:s regelverk om ekologisk produktion, bl.a.
    • vid beredningen beakta särhållningen mellan ekologiska  och icke-ekologiska produker
    • beakta vilka metoder och  vilka ingredienser som är tillåtna

Bara den som hör till kontrollen får använda hänvisningar till ekologisk produktion i produktens namn eller i ingrediensförteckningen.  Bara den får använda EU:s logo för ekologisk produktion, dvs EU:s ekomärke.