Separat förvaring

Ekolivsmedel som ska säljas i lösvikt måste förvaras åtskilt från konventionella produkter på försäljningsstället. Den separata förvaringen kan ske med avseende på tid, vilket innebär att produkterna förvaras under olika tider, eller med avseende på plats då produkterna förvaras på olika ställen.

Ekolivsmedel för försäljning i lösvikt och över betjäningsdisk måste i alla skeden, från det de anländer till butiken eller torget tills de läggs fram för försäljning, hanteras så att de inte blandas samman eller byts ut till motsvarande konventionella produkter.

På försäljningsställen som är avsedda enbart för ekoprodukter får man inte lägga fram konventionellt producerade livsmedel för att konsumenten inte ska vilseledas.

Exempel:
Ekoprodukter som säljs över betjäningsdisk måste hållas åtskilt från motsvarande konventionella produkter så att försäljaren inte i misstag byter ut eller blandar ihop ekologiska och konventionella produkter som ser likadana ut.

Exempel:
I affären finns det ofta ett separat försäljningsområde som är reserverat för ekoprodukter. Ekolivsmedlen placeras åtskilt från motsvarande konventionella produkter så att de inte blandas samman i försäljningsdiskarna eller så att kunderna inte i misstag flyttar över produkter i fel diskar.

Separat förvaring gäller inte färdigförpackade livsmedel

Färdigförpackade livsmedel från EU-området ska vara försedda med ekologon Europalövet som tydligt visar att produkten är ekologisk. Färdigförpackade lisvmedel får ställas ut jämsides med konventionella produkter.

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019