Anmäl din skog som ekouppsamlingsområde

I praktiken uppfyller skogsbehandlingsmetoderna i Finland ekolagstiftningens krav mycket väl. En stor del av de finländska skogarna lämpar sig som ekouppsamlingsområden. Naturprodukter som plockas i dem går alltså att sälja som ekologiska. Det främsta kravet är att varken kemiska gödselmedel eller växtskyddsmedel har använts på plockningsområdena under de tre föregående åren.

 För skogsägaren spelar det inte nödvändigtvis någon roll om bär som med stöd av allemansrätten plockas i hens skog kallas ekologiska eller konventionella, men för företag som förädlar och använder bär är ekocertifikatet av enorm betydelse. Efterfrågan på ekologiska naturprodukter från Finland växer hela tiden på exportmarknaden, och många livsmedelsföretag behöver ekologiska råvaror för sin produktion.

För skogsägare är det enkelt och behändigt att ansluta skogen till ett ekouppsamlingsområde via MinSkog.fi. Att använda MinSkog.fi är gratis för skogsägare.

Gör så här:

  • Logga in i MinSkog.fi/sv på adressen www.minskog.fi
  • Klicka på Ärenden och gå sedan till Ekouppsamling
  • Klicka på länken Ingå ett nytt avtal om ekoövervakning
  • Välj den skogsfastighet som du innehar och som du vill anmäla som ekouppsamlingsområde
  • Anmäl din skog genom att fylla i avtalsinformationen
  • Du kan välja vilken disponent du ingår avtal med
  • I tjänsten ska du förhandsanmäla skogsvårdsåtgärder som planeras, till exempel gödsling eller användning av bekämpningsmedel
  • Uppgifter om förnyelseavverkning fås genom anmälan om användning av skog.

I Minskog.fi kan ekoförbindelsen ses bara av skogsägaren och av aktörer som har åtkomst till skogsägarens uppgifter på basis av skogsägarens samtycke, kundrelation eller medlemskap.

Efter att anmälan har gjorts i tjänsten kontrollerar den disponent som skogsägaren har befullmäktigat att ekovillkoren är uppfyllda och ansluter skogen till systemet för ekokontroll. Disponenten sammanställer kartor över ekouppsamlingsområdet.

Om en skogsvårdsåtgärd som är förbjuden i ekoproduktionen genomförs på någon figur i en skog som anmälts som ekouppsamlingsområde, anmäler skogsägaren det här i förväg via MinSkog.fi. Då utesluts figuren ur ekoarealen i tre år. Anmälan inverkar inte på de övriga figurernas status som ekouppsamlingsområde.

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2020