Villkor för och godkännande av uppsamlingsområden

För att naturprodukter ska kunna marknadsföras som ekologiska ska de ha plockats på godkända och kontrollerade uppsamlingsområden.

Den regionala NTM-centralen godkänner och kontrollerar ekouppsamlingsområdena. Den kontrollerar också plockningen, när en till ekokontrollen ansluten skogsägare själv säljer produkter från sin skog. Livsmedelsverket kontrollerar plockningen när det gäller företag som organiserar kommersiell plockning. 

Produkten inverkar på vem som ska ansluta sig till ekokontrollen

När det gäller produkter som omfattas av allemansrätten – till exempel bär, svamp, örter och blommor – kan områden godkännas för ekokontrollen via den så kallade disponentmodellen. Den går ut på att skogsägaren själv inte behöver omfattas av ekokontrollen. I stället räcker det att skogsägaren har ingått avtal med en disponent om att skogsägarens område ansluts till ekokontrollen. Det här avtalet kan skogsägaren enkelt ingå till exempel i MinSkog.fi.

Plockning av sådana ekoprodukter som inte omfattas av allemansrätten kräver däremot alltid tillstånd, och att skogsägaren ger tillståndet anses betyda att produkterna släpps ut på marknaden. Då ska också skogsägaren ha anslutit sig till ekokontrollen.

Hur skogsfastigheter anmäls som ekouppsamlingsområden

I till exempel Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi kan skogsägare enkelt och gratis ingå avtal med en disponent om att ansluta sin skogsfastighet till ett ekouppsamlingsområde. I MinSkog.fi finns en lista över aktörer, och bland dem kan skogsägaren välja en lokal disponent med vilken skogsägaren avtalar om att ansluta skogen till ekokontrollen. När skogsfastigheterna i trakten är tillräckligt många börjar disponenten ansluta områdena till ekokontrollen. De skyldigheter som hör ihop med ekokontrollen fullgör disponenten för skogsägarens räkning.

I en ekoskog som en disponent har anslutit, kan uppköparföretag som är anslutna till ekokontrollen plocka produkter för vilka inget särskilt tillstånd av skogsägaren krävs, och skogsägaren behöver inte själv vara ansluten till ekokontrollen.

Allmänheten får inte information om ekoskogar

Uppgifterna om vilka skogar som har anslutits till ekokontrollen är tillgängliga bara för myndigheter och disponenter samt för andra aktörer som skogsägaren själv har gett grönt ljus för.

Skogsbruk och ekoprodukter passar bra ihop

Skogsägarna kan fortsättningsvis sköta sin skog på det sätt de anser vara bäst. På ekouppsamlingsområdena kan man använda pergamentsvampslösning för att bekämpa rotticka och skogen kan gödslas med träaska. Bara användningen av sådana bekämpnings- och gödselmedel som är förbjudna i ekoproduktionen ska anmälas på förhand i MinSkog.fi. Uppgifter om förnyelseavverkning fås genom anmälan om användning av skog. Områden som har behandlats i strid med ekovillkoren utesluts ur ekouppsamlingsområdena före behandlingen med förbjudna ämnen. 

Läs mer: Plockning av ekoprodukter på ett område som anslutits till ekokontrollen

 

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2020