Hur känner du igen en ekologisk produkt?

Konsumenterna är tvungna lita på uppgifterna på förpackningen till en ekologisk produkt då de fattar köpbeslut. Det är nu lättare än tidigare att känna igen en ekologisk produkt eftersom alla förpackade ekologiska produkter ska förses med EU:s obligatoriska logotyp för ekologiskt jordbruk, Europalövet. 

Obligatoriska produktspecifika märkningar i samband med Europalövet

I samband med den obligatoriska logotypen ska man också alltid ange kontrollmyndighetens kodnummer. Kodnumret för produkter som övervakas av Livsmedelsverket är FI-EKO-201. Utöver myndighetens kodnummer ska produkten förses med information om var de jordbrukrelaterade råvarorna har odlats, t.ex. ”Finskt jordbruk”.

Informationen om produktionsplatsen anger alltså inte tillverkningsplatsen eller –landet, utan t.ex. på en syltburk som tillverkats i Finland kan det stå ”Estniskt jordbruk eller icke EU-jordbruk”, vilket betyder att de bär som använts för att tillverka sylten är estniska och det använda sockret kommer från ett land utanför EU.

Dessutom kan förpackningen vara märkt med flera olika ekomärken som kan användas frivilligt. Det finländska Solmärket kan fortfarande användas tillsammans med Europalövet.

Endast vissa tillsatser får användas

Det är viktigt att de ekologiska produkterna markeras på ett tydligt sätt, eftersom den ekologiska produktionen är noggrant reglerad. Till exempel endast noggrant begränsade tillsatser får användas i ekologiska produkter och endast i vissa produktgrupper. Det är till exempel inte tillåtet att använda färgämnen eller aromförstärkare, såsom natriumglutamat, i ekologiska produkter. Alla ämnen som får användas i ekologiska produkter anges i produktionsvillkoren.

Det är svårt att känna igen en ekologisk produkt på internet

När man beställer produkter på internet kan man inte kontrollera produktens märkningar. Vid internetköp får man vara beredd på att en produkt som försäljaren påstår vara ekologisk, visar sig vara en vanlig produkt. Man ska komma ihåg att märkningarna är produktspecifika. Om Europalövet förekommer på försäljarens webbplats garanterar det inte att alla produkter som säljs på webbplatsen är ekologiska.

Om du är osäker på om en ekologisk produkt är äkta lönar det sig att i första hand kontakta hälsoinspektören i din kommun eller på den ort där du köpt produkten.