Ekouttryck i försäljningsargument

Ekouttryck i försäljningsargument

Ekojordbruksprodukter

Ekouttryck får användas i försäljningsargument för oförädlade jordbruksprodukter endast under förutsättning att alla ingredienser i ifrågavarande produkter har producerats i enlighet med ekoreglementet.

Produkter från en produktion i omläggningsskedet

Omläggningsskedets produkter av växtursprung får inte marknadsföras som ekologiska. Produkterna kan förses med märkningen ”produktfrån ett jordbruk som håller på att omläggas till ekologisk produktion”. Djurprodukter kan inte marknadsföras som omläggningsprodukter.

Ekolivsmedel

Ekouttryck får användas i försäljningsargument för förädlade livsmedel ifall produkterna fyller ställda sammansättningskrav och andelen för använda jordbruksrelaterade ingredienser är minst 95 %. Om sagda andel är mindre måste hänvisningen till ekologiskt produktionssätt avlägsnas ur försäljningsargumentet. Produkterna är inte ekologiska men framställningen lyder under övervakningen ifall ekoingredienserna är nämnda som ekologiska i ingredienslistan.

Ekologiskt foder 

Märkningen av ekofodermedel kan ske på två sätt. Varudeklarationen för ett fodermedel anger att det är ”Ekologiskt producerat” om minst 95 % av fodrets torrsubstans är ekologiskt producerad. Aktören skall vara ansluten till övervakningssystemet för ekofoder. 

I fall ekoråvarornas andel av fodrets torrsubstans understiger 95 % används uttrycket ”Kan användas inom ekologisk produktion i enlighet med förordningarna (EG) Nr 834/2007 och (EG) Nr 889/2008”. Aktören måste i detta fall vara ansluten till foderövervakningen. Ekoråvarorna i fodermedlet får inräknas i ekoprocenten för en gård med husdjur.

I fall en foderframställare saknar behörighet i ekoövervakningssystemet (varudeklarationen saknar kodnummer för kontrollerande myndighet) klassificeras fodermedlet ifråga som konventionellt.

Ovannämnda ekohänvisningar för fodermedel är de enda som får finnas. 

Sidan har senast uppdaterats 30.1.2019