Märkningarna av ekologiskt foder

Det finns två accepterade sätt i den ekoförordningen för att indikera att foder är lämpligt för ekologisk produktion, men det finns tre olika typer av foder som är lämpliga för ekologisk produktion. Se till att du märker foder korrekt.

  1. Om fodret är tillverkat av ekologiska råvaror och uppfyller kraven i kommissionens förordning om ekologiskt producerat foder kan det kallas ekologiskt foder. Termerna ekologisk, eko eller bio kan därför användas i fodrets namn. Dessa foder måste ha på fodrets etikett övervakningsmyndighetens, dvs. Livsmedelsverkets kodnummer FI-EKO-201.
  2. Märkningssätt för de andra foder som är lämpliga för ekologisk produktion är ”Får användas inom ekologisk produktion i enlighet med förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008”. Denna långa referens kan användas för att indikera två typer av foder som är lämpliga för ekologisk produktion (2a ja 2b):

2a. Foder som produceras av en foderföretagare som hör till kontrollsystemet för ekologiskt producerat foder men som inte uppfyller kraven för ekologiskt foder i enlighet med punkt 1 (andelen ekologiska råvaror i torrsubstansen är för låg). Dessa foder måste ha på fodrets etikett övervakningsmyndighetens, dvs. Livsmedelsverkets kodnummer FI-EKO-201.

2b. Konventionella kompletteringsfoder vars konventionella råvaror är tillåtna enligt den ekoförordning men vars tillverkare hör inte till kontrollsystemet för ekologiskt producerat foder. Dessa foder (t.ex. mineralkompletteringsfoder) innehåller inga ekologiskt producerade råvaror. Övervakningsmyndighetens kodnummer FI-EKO-201 bör inte användas på etiketten för sådana konventionella foder som är lämpliga för ekologisk produktion.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2021