Obligatorisk märkning på ekoprodukter

De obligatoriska märkningar som en aktör förser sina ekoprodukter med ger konsumenter och användare av dessa produkter en garanti för att aktören producerat eller framställt den i enlighet med rådande produktionsregler, och att aktören kontrolleras. Ekoprodukterna kan med hjälp av märkningarna spåras genom alla skeden inom produktionen, framställningen och distributionen.

Kontrollmyndighetens kodnummer

Kontrollmyndighetens kodnummer är en obligatorisk uppgift i anslutning till ett ekouttryck som, oberoende av typ av förpackning, dokument eller etikett, åtföljer en viss produkt och hänvisar till denna produkt. Ifrågavarande kontrollmyndighetkontrollerar grunderna för påståendet; huruvida aktören följer produktionsreglerna och huruvida ekolagstiftningens krav tillgodoses då aktören märker sina produkter.

EU:s ekologotyp

EU:s ekologotyp, Europalövet, är obligatoriskt att användas på färdigförpackade ekolivsmedel som är avsedda för konsumenter och storhushåll. Kontrollmyndighetens kodnummer och uppgifter om produktionsplats för de jordbruksrelaterade ingredienserna skall finnas med då Europalövet används.

 

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019