Framställning av ekolivsmedel

Minst 95 % av de jordbruksrelaterade råvarorna i förädlade ekolivsmedel skall vara ekologiskt producerade för att slutprodukten skall kunna förses med ekohänvisningar. Resterande 5 % kan utgöras av råvaror som omfattas av en godkänd lista över konventionella råvaror eller alternativt råvaror som, på skild ansökan, godkänts av Livsmedelsverket  för användning.

Exempel på förädlade ekolivsmedel. 

  • sötad yoghurt 
  • sylt av bär
  • bröd
  • förädlade köttprodukter

Ifall ekoandelen av de i produkten ingående jordbruksrelaterade råvarorna understiger 95 % får ifrågavarande produkt inte ekostatus. Förenämnda produktexempel är konventionella förädlade livsmedel med ekoingredienser. Produktion och märkning av dylika produkter lyder också under övervakningsförfarandet. Produkten får inte kallas ekolivsmedel ens i det fall det är frågan om en ingrediens som erhållits genom fiske av vildfisk eller genom jakt.

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019