Ekolivsmedlens sammansättning

Det finns detaljerade regler för såväl ekologiska livsmedels sammansättning som för konventionella produkters sammansättning då dessa innehåller ekoingredienser.

Generella krav på sammansättningen

Både ekolivsmedel och konventionella produkter med ekologiska ingredienser skall huvudsakligen framställas av råvaror av jordbruksursprung. Övriga ämnen som ingår i förädlingsprocessen är noggrant reglerade. 

  • Bara ungefär en tiondel av de tillsatser och processhjälpmedel som normalt används i livsmedelsframställningen är tillåtna i ekoproduktionen
  • Som aromer får endast naturliga aromämnen och –preparat användas
  • alla de preparat av mikroorganismer och enzymer som normalt används vid livsmedelsframställning är tillåtna
  • Saltets basingrediens skall vara antingen natrium- eller kaliumklorid
  • Mineral- och spårämen, vitaminer, aminosyror och mikronäringsmedel får inkluderas endast om så förutsättes i lagstiftningen. Finland saknar en dylik nationell lagstiftning som skulle kräva att mineraler eller vitaminer används som livsmedelstillsatser. Exempelvis tillsättandet av D-vitaminer till ekomjölk är därför inte tillåtet i Finland.

Vad är det som gör produkten till ekolivsmedel?

Förutom de generella kraven på sammansättning skall produkten bestå av jordbruksråvaror som till minst 95 % skall vara ekologiskt producerade. Då får produkten kallas ekolivsmedel. Resterande 5 % får under vissa förutsättningar utgöras av konventionella jordbruksprodukter. De måste

  • omfattas av komissionens förteckning över godkända konventionella jordbruksprodukter eller
  • krävs ett tillstånd för användandet.

Livsmedelsverket tar emot ansökningar i Finland, även gällande alkoholdrycker.