Vilda djur

Som prov lämpar sig nyligen avlidna, hela djur eller organ från sådana djur. Förskämda kadaver eller kadaver som andra djur ätit av lönar det sig vanligen inte att sända in för undersökning, om det inte finns särskilda skäl till det (till exempel om man misstänker ett brott). Vid hantering av avlidna fåglar skall skyddshandskar användas.

Förpackning

Låt proverna kallna (helst till 0 - +5 grader) innan de förpackas, men frys inte ned dem, om inte förvaringstiden blir mycket lång. Djupfrysta prover duger visserligen också för de flesta undersökningar. Vira först in djuret i rikliga mängder (tidnings)papper som suger upp eventuella vätskor. Organ och bitar av vävnader viras inte in direkt i papper utan de förpackas först i en ask, folie eller plastpåse. Då plast används är det särskilt viktigt att provet är kallt då det förpackas. Lägg ännu papperspaketet eller vad paketet än består av i en hel plastpåse och därefter i en stadig låda. Under den varma årstiden kan du lägga kylklampar i påsen för att provet bättre skall hålla sig. Glöm inte att också lägga remissen i lådan. Förslut lådan med hjälp av tejp.

Insändning

Proverna sänds så färska som möjligt via Matkahuolto som Expresspaket till Livsmedelsverket verksamhetsställe i Uleåborg. Fiskprov kan även skickas till Kuopio eller Helsingfors.

Skicka provet från Matkahuoltos eget serviceställe eller från ombud. Ta reda på Matkahuoltos närmaste serviceställe: skriv in orten eller postnumret, filtrera sökningen genom att välja sändning av paket och avhämtning samt paket av alla storlekar och expresspaket. Matkahuoltos andra serviceställen, avhämtningsställen eller automater tar inte emot provförsändelser. Det är inte möjligt att köpa en paketförsändelse på Matkahuoltos webbplats.

Livsmedelsverket står för fraktkostnaderna för prover som överenskommits i förväg, då mottagaren kryssas för som betalare på Matkahuoltos paketkort. Sänd proverna helst i början av veckan (mån - tors) så, att de hinner fram före veckoslutet. 

Ta kontakt till Livsmedelsverket Uleåborg (tfn 029 520 4181), om paketets vikt överstiger 30 kg). 

Remiss

Djursjukdomsundersökningar – vilda djur (även fåglar), en fritt formulerad remiss går lika bra. På remissen antecknas som uppgifter om avsändaren namnet, adressen och telefonnumret och som uppgifter om provet minst följande uppgifter:

  • djurarten
  • vad provet består av (ett helt djur/huvudet/organ, vad?)
  • kommun och by där djuret påträffats
  • datum då djuret påträffats
  • eventuella symptom på sjukdom
  • annan väsentlig information (har djuret t.ex. påträffats på vägrenen, intill en byggnad, på en utfodringsplats och så vidare)

Insändningsadress

Livsmedelsverket Uleåborg, Matkahuolto Oulu (kundnummer 6100752). Förpackningen förses med texten "Undantaget veterinärmedicinskt prov". 

Angående skickandet av fiskprov finns en skild anvisning. 

Mer information om hur prover sänds in ger forskare Marja Isomursu, telefon 040 512 1248, marja.isomursu@ruokavirasto.fi eller kontoret i Uleåborg, telefon 040 515 4325.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2022