Studier och utbildning före hygienpasstest

Man kan förbereda sig för hygienpasstestet på olika sätt. Man kan till exempel delta i utbildning, men man kan också självständigt studera baskunskaper i livsmedelshygien, till exempel från internet och böcker

Utbildning relaterad till livsmedelshygien ges till exempel i läroanstalterna i livsmedelsbranschen som en del av studier. Många företag och hygienpasstestare arrangerar också utbildningar.

Livsmedelsverket ordnar inga utbildningar. Livsmedelsverket ansvarar inte heller för den utbildning, de publikationer eller det studiematerial som olika aktörer eller hygienpasstestare eventuellt erbjuder. Det finns inga författningar, bestämmelser eller anvisningar om utbildningen. 

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om de olika delområdena inom livsmedelshygienen: 

Lagstiftning om livsmedelshygien finns på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats (register I i lagstiftningskatalogen).

Livsmedelsverket har inte gjort dessa studiematerial och ansvarar inte deras innehållet. Det är möjligt att dessa material innehåller inaktuell eller felaktig information.

Webbplatser

Publikationer

 • Hatakka M, Pakkala P,  Siivonen P & Turja M. Elintarvikehygienia, hygieniaosaaminen ja omavalvonta. WSOY 2004.
 • Ijäs T & Saloniemi M. Hallitse elintarvikehygienia. Hygieniakonsultointi Välimäki 2016. www.hygieniakonsultti.fi
 • Korkeala, H. (toim.) Elintarvikehygienia – Ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY. ISBN: 978-951-0-33469-0
 • Koulutuskeskus Optima. Hygieniaosaaminen. p. 06-7855222
 • Laukkanen M. Elintarvikehygienian perusteet. ISBN 978-952-67397-3-1. SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi
 • Laukkanen M. Basic Facts of Food Hygiene. ISBN 978-952-67397-5-5. SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi
 • Laukkanen M. Grunderna i livsmedelshygien, ISBN 978-952-99108-8-5. SEFO-konsultointi 2009. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi   
 • Laukkanen M., Osnovy gigieny produktov pitanija (venäjä), ISBN 978-952-67397-6-2, SEFO-konsultointi 2014. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi    
 • Laukkanen M., Toiduainete hügieeni põhialused (viro), ISBN 978-952-99108-9-2, SEFO-konsultointi 2009. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi
 • Laukkanen M., Shipin weisheng de jichu (kiina), ISBN 978-952-67397-0-0, SEFO-konsultointi 2010. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi      
 • Laukkanen M., Temel gida hijyen kilavuzu (turkki), ISBN 978-952-67397-1-7, SEFO-konsultointi 2010. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi       
 • Laukkanen M., Sukhaanamai phalittaphan aahaan (thai), ISBN 978-952-67397-8-6, SEFO-konsultointi 2016. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi   
 • Laukkanen M., Higiene alimenticia – datos básicos (espanja),  ISBN 978-952-67397-4-8, SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset:  www.sefo-konsultointi.fi
 • Laukkanen M:, asāsiyyāt hayjīniyā al-aghziya( arabia), ISBN 978-952-67397-7-9, SEFO-konsultointi 2015. Lisätiedot ja tilaukset:  www.sefo-konsultointi.fi
 • Osaamistehdas Oy: Harjoittele.fi - Treenaussivusto http://www.harjoittele.fi/, Trainify.fi - Training site http://www.trainify.fi/
 • Peltosaari. Ruokatalouden ja puhtaanapidon mikrobiologia ja hygienia 3. Helsinki: Edita 1996.
 • Penttilä PL. Ruoan riskit. Juva: WSOY 1998.
 • Pönkä A. Ruokamyrkytykset ja elintarvikehygienia. Helsinki: Suomen ympäristöterveys Oy 1999.
 • Rahkio M, Virtalaine T, Suontamo T, Teirmaa S, Wirtanen G, Salo S, Syyrakki S. Pintahygieniaopas. 6. uudistettu painos. Julkaisija: Elintarvike ja Terveys-lehti. www.elintarvikejaterveys.fi, puh. (02) 630 4920
 • Sprenger Richard A.  Elintarvikehygienian käsikirja.
 • Sprenger Richard A. The Food Hygiene Handbook. Highfield Publications15th Edition 2002
 • Sukuvaara, T., Selkokielinen hygieniapassi opetusmateriaali internetissä. Sopii jokaiselle; suomenkieltä äidinkielenään sekä vieraana kielenä puhuville. Tukea ja neuvoja tarvittaessa ilman lisämaksua. http://www.hygieniapassiverkossa.fi/
 • Sukuvaara, T., Study for Hygiene Passport online in English. Support provided without extra charge. http://www.onlinehygienepassport.fi/frontpage
 • Taipale Marianne. Abc elintarvikehygieniaan 2007.p. 040-5634227, mariannetaipale@hotmail.com
 • Taipale Marianne. Abc i livsmedelshygien 2007. p. 040-5634227 
 • Hygieniaopas – Elintarvikehygienian perusteet. 24. uudistettu painos, 2023. ISBN: 978-952-9637-69-0. Julkaisija: Ympäristökustannus Oy. www.ymparistojaterveys.fi, puh. (02) 044 750 0877

 

Sidan har senast uppdaterats 2.11.2022