Vilda växter

Om allemansrätten beaktas är det fritt fram att plocka vilda växter, såsom vilda örter, och livsmedelslagstiftningen begränsar inte det på något som helst sätt. Då verksamheten är kommersiell och produkterna till exempel säljs, skall livsmedelslagstiftningen beaktas. Enligt livsmedelslagstiftningen utsträcker sig företagarens ansvar såväl till det att hans produkter är säkra som till det att han är förtrogen med livsmedelslagstiftningen och följer den. För vilda växters del skall utöver de allmänna livsmedelsbestämmelserna också särskilt förordningen om nya livsmedel (EU) 2015/2283 och förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden (EG) nr 1924/2006 beaktas.

I vår natur växer också en hel del giftiga växter. Av växtens utseende kan man inte dra några slutsatser om dess säkerhet som livsmedel och därför skall den som plockar växter lära sig att identifiera de växter han tänker plocka.

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2018