Återbetalning av registreringsavgiften efter djurhållningens slut (Publicerad 31.10.2016)

20. november 2018

31.10.2016

Evira kommer i fortsättningen att betala ut ersättning för de registreringsavgifter som får- och gethållare som avslutar djurhållningen har betalat baserat på antalet beställda oanvända öronmärken (JSM:s förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer 488/2016).

De EU-signum som hör samman med öronmärkena kommer att ogiltigförklaras i Får- och getregistret av Evira.

Ersättning kan sökas av en person som ursprungligen beställde öronmärken och som vid djurhållningens slut har över 10 oanvända EU-signum och som har meddelat till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet att djurhållningen kommer att avslutas.

Det finns en blankett för ansökan om ersättning på Livsmedelsverkets webbplats under Blanketter.

Ytterligare upplysningar per e-post: lammasvuohi@ruokavirasto.fi