Övervakning av djurstöd

Under gårdsbesöket för övervakning av djurstöd fastställer inspektören det totala antalet djur och jämför det med de uppgifter du meddelat i djurförteckningen och till djurregistret. Dessutom kontrollerar inspektören för vart och ett djur att du har gjort anmälningarna till djurförteckningen och djurregistret i tid och att öronmärkena är fästa i öronen hos de djur som ska vara öronmärkta. Förutom djuren kontrolleras också dokument.

Vad som kontrolleras vid djurövervakningen beror på din gårds produktionsinriktning och till exempel på om du har ingått förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande eller om du har ingått avtal om uppfödning av lantraser. De närmare kraven för dessa stöd hittar du i förbindelse-  och avtalsvillkoren.

Exempel: Din mjölkboskapsgård har ingått förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande och valt åtgärden utfodring och skötsel av nötkreatur. Under gårdsbesöket kontrolleras att djurförteckningen och djurregistret stämmer, djurens öronmärken och att djuren har skötts som sig bör. Vidare kontrolleras att du för nötkreaturen har en skriftlig utfodringsplan som baserar sig på foderanalys samt en beredskapsplan i händelse av exceptionella situationer.

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2022