Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Ett laboratorium behöver en godkännande från Livsmedelsverket om det undersöker till exempel prover av livsmedel eller vatten som har uppsamlats av myndigheterna, prover om djursjukdomar som ska bekämpas eller livsmedels- och foderföretagares prover för egenkontrollen. Godkännandet sökas med underliggande blanketten. Med samma blankett kan ett godkänt laboratorium anmäla om ändringar. 

Laboratorier som analyserar prover med avseende på anmälningspliktiga djursjukdomar ska göra en anmälan om verksamheten till Livsmedelsverket. Anmälan görs med underliggande blanketten.  

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti)

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2021