Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Ett laboratorium behöver ett utseende eller en godkännande från Livsmedelsverket om det undersöker till exempel prover av livsmedel eller vatten som har uppsamlats av myndigheterna, prover om djursjukdomar eller livsmedels- och foderföretagares prover för egenkontrollen. Utseendet sökas med underliggande blanketten. Med samma blankett kan ett utsett/godkänt laboratorium anmäla om ändringar. 

Laboratorier som analyserar prover med avseende på andra anmälningspliktiga djursjukdomar ska göra en anmälan om verksamheten till Livsmedelsverket. Anmälan görs med underliggande blanketten.  

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti)

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2022