Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Ett laboratorium behöver en godkännande från Livsmedelsverket om det undersöker till exempel prover av livsmedel eller vatten som har uppsamlats av myndigheterna, prover om djursjukdomar som ska bekämpas eller livsmedels- och foderföretagares prover för egenkontrollen.

Laboratorier som analyserar prover med avseende på anmälningspliktiga djursjukdomar ska göra en anmälan om verksamheten till Livsmedelsverket.