Ett laboratorium behöver en godkännande från Livsmedelsverket om det undersöker till exempel prover av livsmedel eller vatten som har uppsamlats av myndigheterna, prover om djursjukdomar som ska bekämpas eller livsmedels- och foderföretagares prover för egenkontrollen.

Laboratorier som analyserar prover med avseende på anmälningspliktiga djursjukdomar ska göra en anmälan om verksamheten till Livsmedelsverket.