Studier/utbildning före hygienpasstest

Det är inte obligatoriskt att gå på kurs för att delta i hygienpasstestet. Om man så vill, kan man själv förbereda sig för testet genom att studera på eget initiativ exempelvis på nätet eller med hjälp av studiematerial från biblioteket eller alternativt med hjälp av kurser eller utbildningar. Det går också att delta i testet utan föregående träning/studier. Utbildning/studier är alltså inte en förutsättning för att få delta i testet. 

Studier är ändå ett effektivt sätt att skaffa sig baskunskaper i livsmedelshygien. Egentlig livsmedelshygienisk utbildning hör till studierna i läroanstalterna i livsmedelsbranschen. Utbildningar i anknytning till ämnet arrangeras också av privata konsultföretag inom branschen och även av flera hygienpasstestare. Arbetsgivarna kan organisera kurser på arbetsplatserna som en del av personalutbildningen.

Livsmedelsverket ordnar inga kurser och utbildningar och publicerar inte utbildnings- eller studiematerial i anknytning till hygienkompetens. Livsmedelsverket ansvarar inte heller för den utbildning, de publikationer eller det studiematerial som olika aktörer eller hygienpasstestare eventuellt erbjuder. Det finns inga författningar, bestämmelser eller anvisningar om utbildningen. 

På Livsmedelsverkets internetsidor finns information om de olika delområdena inom livsmedelshygienen som man kan bekanta sig med innan man deltar i hygienpasstestet.

Under länkarna ”Publikationer” och ”www-länkar” till vänster på sidan uppräknas några exempel på studiematerial för självstudier. Studiematerialet har inte publicerats av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket ansvarar inte för materialets innehåll.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2019