WWW-länkar

I denna del hittar du webbplatser som gäller hygienkompetens som meddelats till Livsmedelsverket. Sidorna är uppräknade i alfabetisk ordning.

Märk att livsmedelslagstiftningen har reformerats betydligt sedan år 2006. Livsmedelsverket ansvarar inte för innehållet på webbplatser och material som har publicerats av andra instanser.