WWW-länkar

I denna del hittar du webbplatser som gäller hygienkompetens som meddelats till Livsmedelsverket. Sidorna är uppräknade i alfabetisk ordning.

Märk att livsmedelslagstiftningen har reformerats betydligt sedan år 2006. Livsmedelsverket ansvarar inte för innehållet på webbplatser och material som har publicerats av andra instanser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2020