Kontaktuppgifter - stöd

Jordbrukarstöd: Om du behöver hjälp med att söka stöd ska du kontakta din egen kommuns landsbygdsnäringsmyndighet.

Företagsstöd, projektstöd, investeringsstöd till jordbruk och startstöd: Ta kontakt med NTM-centralen för ditt område och fråga mer. 

Företagsstöd, projektstöd: Ta kontakt  med Leader-gruppen.

Kontaktuppgifterna hittar du här.

interventionslagring och privat lagring, producent- och branschorganisationer

Producent- och branschorganisationer, interventionslagring och privat lagring

EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder, projekt inom livsmedelskedjan

materiellt bistånd ur ESF+ -fonden, EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder

Livsmedelsverket fungerar som fondens förvaltningsmyndighet.

Sammanlagt 22 partnerorganisationer ansvarar för  livsmedelsutdelningen till dem som har det sämst ställt åren 2018-2020. 

Projekt inom livsmedelskedjan, registrering av en produkt med skyddad beteckning

EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder, projekt inom livsmedelskedjan

Producent- och branschorganisationer, interventionslagring och privat lagring

interventionslagring och privat lagring, producent- och branschorganisationer

Sidan har senast uppdaterats 16.1.2023