Information och råd om coronaviruset COVID-19

I Kina startade i början av året 2020 en ny infektionssjukdomsepidemi orsakad av coronavirus (COVID-19). Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 11 mars 2020 att coronaviruset klassas som en pandemi. 

COVID-19 är en coronavirussjukdom hos människor. Viruset sprids i första hand mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Institutet för hälsa och välfärd THL följer med det nationella och internationella läget och ger anvisningar om förebyggandet av infektioner. På THL:s webbplats har sammanställts heltäckande information om coronaviruset.

Statsrådet har öppnat en telefonrådgivning om coronaviruset för medborgarna på numret 0295 535 535. Telefonrådgivningen är öppen på vardagar kl. 8 - 21 och på lördagar kl. 9 - 15.  

Livsmedelsverket följer med situationen och uppdaterar anvisningar och information i anslutning till sitt uppgiftsområde på sin webbplats.

Meddelanden:

Myndigheternas information om coronaviruset: